Project aanmelden

Lees de voorwaarden

Heeft u een project of suggestie die past bij H2GO?

H2GO geeft vorm aan de groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee en in Zuid-Holland. Het programma bestaat uit meerdere projecten in verschillende sectoren. Onderling zijn deze deelprojecten nauw met elkaar verbonden. Zo zijn we samen op weg naar een liquide en open markt waar groene waterstof een interessante optie kan zijn voor alle sectoren. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe projecten in sectoren die nog ontbreken in het programma. Maakt uw project het H2GO-bouwwerk verder compleet?

Voorwaarden deelname aan H2GO

Elk project binnen H2GO richt zich op de realisatie van een concrete waterstoftoepassing – waar mogelijk in aansluiting op een ander deelproject. Het is de bedoeling dat u als deelnemer het project vervolgens zelf vormgeeft. Een andere belangrijke voorwaarde is dat u de resultaten en ervaringen binnen het project beschikbaar maakt voor andere partners en vergelijkbare projecten. Zo ontstaat er enerzijds synergie in kwaliteit, omvang en kosteneffectiviteit. Anderzijds geeft deze transparantie ruimte voor navolging, zodat we de reikwijdte van dit convenant en de maatschappelijke impact van groene waterstof vergroten.

Zelfstandige businesscase

Elk project vormt een zelfstandige bouwsteen van het H2GO-programma. En moet zich dan ook van showcase kunnen ontwikkelen tot een volwaardige, zelfstandige businesscase. Daarom is een solide, economische grondslag vereist. Ook andere elementen van het project zijn van belang voor de businesscase. Denk dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het product en de productiemethode, maar ook de functie die het product vervult, de afzetmarkt die met het product bediend wordt, de benodigde infrastructuur en natuurlijk de maatschappelijke acceptatie.

Procedure: aanmelden en toetreden

Als initiatiefnemer kunt u een nieuw project aanmelden met onderstaand formulier. H2GO neemt dan contact met u op om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek. Uiteindelijk beslissen de partners over de toevoeging van nieuwe projecten.

Aanmeldformulier

Vul het formulier volledig in en klik op “aanmelden”.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Velden met een * zijn verplicht.

potlood

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hierover in onze privacyverklaring.