Persbericht – 5,6 miljoen eurobijdrage voor verwarmen met waterstof in Stad aan ’t Haringvliet

Het project Stad Aardgasvrij ontvangt 5,6 miljoen euro uit het programma Aardgasvrije wijken voor duurzame verwarming met waterstof in Stad aan ‘t Haringvliet. Dit nieuws werd vandaag bekendgemaakt. Wethouder Tea Both-Verhoeven reageert enthousiast: “Met deze bijdrage kunnen we de overstap van aardgas naar waterstof voor de inwoners vanStad aan ‘t Haringvliet financieel ondersteunen, zodat inwoners geen extra kosten hebben. Een belangrijke stap in dit traject.”

Met waterstof stappen de inwoners over naar een duurzame vorm van verwarming zonder CO2 uitstoot. De financiële bijdragewordt onder andere besteed aan maatregelen waarmee inwoners de overstap naar waterstof kosteloos kunnen maken. Het uitgangspunt is dat zij gedurende de komende 15 jaar geen hogere rekening hebben voor waterstof dan ze zouden hebben voor aardgas. Deze randvoorwaarde moet in het vervolg van het project nog worden ingevuld. Ook kunnen inwoners investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, spreiden over meerdere jaren. Bij bijvoorbeeld volledig elektrisch verwarmen, moet je deze investeringen doen voorafgaand aan de overstap.

Gemeente Goeree-Overflakkee was één van de 71 gemeenten die een aanvraag hadden ingediend. 19 aanvragen zijn hieruit geselecteerd, waaronder de aanvraag voor Stad Aardgasvrij. In de motivatie voor de toekenning wordt benoemd dat het voorstel financieel, technisch en organisatorisch goed is uitgewerkt en de juiste stakeholders worden betrokken.Wat ook voor het project spreekt is dat het een initiatief is van de inwoners.

Kennisuitwisseling

De gemeente werkt bij de realisatie van het projectsamen met gemeente Hoogeveen. Hoogeveenheeft vergelijkbare plannen voor de toepassing van waterstof en heeft ook een bijdrage gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken.Wethouder Tea Both-Verhoeven: “Nu kunnen we de kennisuitwisseling voorzetten en samen zorgdragen voor twee mooie proeftuinen als bijdrage aan de energietransitie in Nederland.”

Samenwerking Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij is een initiatief van inwoners van Stad aan ’t Haringvliet om Stad aan ‘t Haringvliet aardgasvrij te maken.Zij werken samen met negen partijen, te weten Coöperatie Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost West Wonen, provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee. Onderzocht wordt of dit mogelijk is door op grote schaal waterstof te leveren via de bestaande aardgasleidingen en door een speciale waterstofketel in de woningen. Inwoners, woningcorporatie en gemeente bewaken samen dat de overstap pas plaatsvindt op het moment dat inwoners dit willen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat inwoners en pandeigenaren voldoende informatie en kennis hebben om een weloverwogen beslissing te nemen.De samenwerking tussen de verschillende partijen is afgelopen zomer bekrachtigd met een intentieovereenkomst. Deze is aangeboden aan de actieve groep inwoners van Stad aan ’t Haringvliet en wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Vervolg

De ambitie is om in 2025 de overstap naar waterstof daadwerkelijk te maken. Daarvoor moeten het komende jaar belangrijke beslissingen worden genomen en antwoorden worden geformuleerd op technische vragen en vragen over wet-en regelgeving. Hiervoor zijn de samenwerkende partijen in het project Stad Aardgasvrij in gesprek met de verschillende ministeries. Daarnaast ligt er nog een forse investeringsvraag voor de ontwikkeling, bouw en onderhoud van het systeem voor productie en levering van waterstof. De samenwerkende partijen zoeken op dit moment naar aanvullende mogelijkheden voor financiering van het hele project. Verder wordt gewerkt aan systeemontwikkeling en bouwen gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen en de betrokken inwoners aan een degelijk participatieproces. De inwoners zijn namelijk de eersten die een besluit nemen over de overstap.

(Publicatie 27 oktober 2020)