Nieuws

lees verder

Nieuws

Terugblik op een intensieve tijd!

Na twee jaar van bijna volledig thuiswerken (zoals dat overigens voor bijna iedereen geldt) brachten Tineke en Gerdien op donderdag 17 februari 2022 een bezoek aan de Stellendamse Binnenhaven. We mochten rondkijken op een nieuwgebouwde kotter. Dit op uitnodiging van de leden van projectgroep Scheepvaart.
Dit bezoek was een mooie afsluiting van onze samenwerking. Met enorm veel enthousiasme en plezier hebben wij samengewerkt aan de ondersteuning van het mooie, innovatieve H2GO Programma. Nu is voor ons beiden de tijd gekomen om een stapje terug te doen en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Per 1 maart 2022 stoppen wij als programmateam van het H2GO Programma.
Lees verder

Studie naar Waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee

In de afgelopen maanden heeft stagiair Dirk Boerhout namens Sweco binnen het PTO project een studie uitgevoerd. Er is onder andere onderzocht naar de inpassing van een lokale waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee en een verbinding met de geplande waterstof backbone van Gasunie. Verschillende leidingentracés zijn in kaart gebracht. Dit heeft een eerste visualisatie opgeleverd van een mogelijke waterstofinfrastructuur op en om het eiland.
Lees verder

H2GO Roadmap

Sinds 2018 wordt er gewerkt aan diverse projecten van het H2GO programma. Alle projecten hebben hetzelfde doel: onderzoek en/of realisatie van groene waterstofprojecten op het eiland Goeree-Overflakkee. In de afgelopen jaren zijn er bij alle projecten grote stappen gezet. Al deze ontwikkelingen zijn nu overzichtelijk in beeld gebracht in deze H2GO Roadmap.
Lees verder

Studie naar waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee

In de afgelopen maanden heeft stagiair Dirk Boerhout namens Sweco binnen het PTO project een studie uitgevoerd. Hij heeft gekeken naar de inpassing van een lokale waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee en een verbinding met de geplande waterstof backbone van Gasunie. Verschillende  leidingen tracés zijn in kaart gebracht, wat een eerste visualisatie heeft opgeleverd van een mogelijke waterstof infrastructuur op en om het eiland. De verwachte vraag en aanbod van groene waterstof  zal vervolgens worden uitgekristalliseerd.
Lees verder

Bouw mobiele opvouwbare zonnepanelen in Oude-Tonge vordert gestaag

20 december 2021 – Momenteel wordt in Oude-Tonge, Goeree-Overflakkee gebouwd aan een bijzondere innovatie in de landbouw: een mobiel, autonoom zonnepanelen systeem. Dankzij een subsidie van Innovation Quarter is dit mogelijk. Hegro Agri Service maakt de constructie van het onderstel. De elementen daarvoor liggen al te wachten om in elkaar gezet te worden (zie foto). Samen met Hegro Agri Service zijn de schetsen en tekeningen gemaakt.
Lees verder

Stad Aardgasvrij start met een Inspiratiehuis

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werken inwoners, bedrijven en de gemeente samen om in 2025 mogelijk de overstap te maken naar waterstof als vervanger van aardgas.
Recent heeft woningcorporatie Oost West Wonen een woning ter beschikking gesteld aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 in Stad aan ’t Haringvliet. Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen hier terecht voor informatie over waterstof als duurzame energiebron.
Lees verder

Afscheid van H2GO Projectleider Fred Verwoerd

Sinds eind november 2020 was Fred Verwoerd voor de periode van een jaar aangesteld als projectleider H2GO. Fred was vanuit Sweco gedetacheerd bij de provincie Zuid-Holland.  Helaas zit het jaar er alweer op. In deze periode heeft Fred vanuit zijn rijke ervaring met andere waterstofprojecten in Nederland meegewerkt aan diverse onderdelen van het H2GO programma.
Lees verder

Succesvolle H2GO Partnerdag – november 2021

‘Waterstof gaat door waar fossiele brandstoffen afhaken’

17 november 2021 – Wereldleiders gaven tijdens de klimaattop in Glasgow een belangrijk signaal af: het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt ten einde. Krachtige taal. De noodzaak om over te stappen op groene energie is er, maar de gasprijzen rijzen op dit moment de pan uit. Kunnen we de overstap wel betalen? Die vraag stond centraal op de partnerdag van het H2GO-programma: ‘Waterstof: urgentie versus betaalbaarheid’.
Lees verder

Project Landbouw start met bouw mobiele zonnepanelen

2 september 2021 – Het permanent plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is onwenselijk. De grond is niet meer bruikbaar voor voedselproductie, de bodem en het bodemleven gaan er op achteruit. Dankzij mobiele zonnepanelen kan landbouwgrond zowel voor voedsel- als energieproductie gebruikt worden, zonlicht en water bereiken hiermee de bodem wél.
Lees verder

Project PTO (Productie Transport en Opslag) krijgt een stagiaire

September 2021 – Even voorstellen: mijn naam is Dirk, ik ben geboren en getogen in Groningen stad en heb mijn studentenleven in Utrecht doorgebracht, waar mijn passie (naast gitaar spelen in mijn funky coverband Flexibel) voor GIS is ontstaan en doorgegroeid. Beginnend met een BSc Aardwetenschappen aan de UU en daaropvolgend de MSc GIMA, is een stage nu de laatste stap voor mijn afstuderen.
Lees verder

RELEASE en het H2GO Programma

Het H2GO programma is sinds juli 2021 aangesloten bij RELEASE voor onderzoek naar Omkeerbare Grootschalige Energieopslag. Dit betreft een landelijke samenwerking tussen zeven universiteiten, vier hogescholen, 28 overheden, onderzoeksinstituten en industriële partners en ruim 40 onderzoekers. RELEASE heeft ruim € 10 miljoen financiering ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Lees verder

Interessante artikelen over H2GO Projecten bij Innovation Origins

Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zich richt op innovatie, de economie van innovatie en de mensen erachter. In de zomerserie ‘Nederland, waterstofland’ wordt gesproken met technici, wetenschappers en innovatieaanjagers over de huidige ontwikkelingen.
Lees verder

Nieuw H2GO Project – Hydrogen Windfarm Van Pallandt

Dinsdag 15 juni 2021 heeft de H2GO regiegroep besloten om een nieuw project aan het H2GO Programma toe te voegen, namelijk het project Hydrogen Windfarm Van Pallandt. Woensdag 14 juli is de startbijeenkomst geweest van het nieuwe project. De initiatiefnemers voor dit nieuwe project zijn: Eneco, HYGRO en Coöperatie Deltawind.
Lees verder

Afstudeerthesis Lars Steverink, Technische Universiteit Delft

Lars Steverink, student aan de Technische Universiteit van Delft, heeft met succes zijn afstudeerthesis verdedigd. Lars heeft onderzoek gedaan naar het thermisch aandrijven van metaal hydride koelsystemen voor vissersschepen in Stellendam in overleg met het H2GO project Scheepvaart.  
Lees verder

Greenpoint Fuels start bouw waterstof tankstation Oude-Tonge

Greenpoint Fuels (Van Peperstraten en Van Kessel Olie) heeft een eerste stap gezet voor het realiseren van een waterstof tankstation op het multifuel tankstation in Oude-Tonge op het eiland Goeree-Overflakkee wat vlak bij de N59 ligt.
Begin juni 2021 is de eerste opdracht voor de bouw van het waterstof afleverpunt op het Greenpoint tankstation ondertekend. Medio oktober 2021 zal gestart worden met de bouw. Vanaf juni 2022 kan bij het Greenpoint tankstation net zo snel waterstof worden getankt (op 350 en 700 bar) als benzine.
Lees verder

Rapport TU Delft over waterstof voor de gebouwde omgeving

14 mei 2021 is het rapport ‘Waterstof voor gebouwverwarming’ van Chris Hellinga en Ad van Wijk van de TU Delft uitgebracht. In het 55 pagina’s tellend wetenschappelijk onderbouwde rapport komen de auteurs tot de conclusie dat het verwarmen van 500.000 woningen in 203 met waterstof een reële optie is.
Lees verder

Evaluatie H2GO Programma – 2021

Het H2GO Programma is drie jaar onderweg. Daarom is besloten dat het een goed moment is om een evaluatie van het programma te organiseren. Daarbij is gekeken of het programma op de goede weg is en hoe de partners de ontwikkelingen en samenwerking binnen het programma van de afgelopen jaren hebben ervaren. En hoe zien de partners de toekomst.
Veel van onze partners hebben een enquête hiervoor ingevuld. Vanuit de enquêteresultaten is een goed beeld ontstaan van de vitaliteit van het netwerk rondom het H2GO Programma.
Lees verder

Startbijeenkomst zet Green Deal goed in de steigers!

Op maandag 17 mei 2021 vond de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze startbijeenkomst hebben de betrokken partijen het startsein gegeven voor de Green Deal. Han Feenstra gaf namens het Ministerie van EZK aan hoe groot het belang van deze Green Deal is. Stad aan ’t Haringvliet is een van de twee leerprojecten waar inzichten en ervaringen opgedaan worden over de voordelen van en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.
Lees verder

H2GO Werkatelier Infrastructuur

Op 25 maart 2021 heeft het eerste werkatelier van het H2GO Programma plaatsgevonden. Dit werkatelier stond in het teken van de infrastructuur. Een aantal partners van het H2GO Programma hebben met elkaar gesproken over de infrastructuur die alle acht H2GO Projecten in de toekomst met elkaar moet verbinden.
Lees verder

Sector en overheden sluiten Green Deal H2-Wijken

Overheden en partijen uit de sector hebben 12 maart 2021 de Green Deal “H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken” gesloten. Hoe kan waterstof veilig en duurzaam worden ingezet voor verwarming in de gebouwde omgeving? In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. Aan de hand van leerprojecten in de wijk Erflanden en het dorp Stad aan ’t Haringvliet in de gemeenten Hoogeveen en Goeree-Overflakkee worden inzichten en ervaringen opgedaan over de voordelen en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.
Lees verder

H2GO Live Webinar met o.a. Jan Rotmans – 21 januari 2021

Goeree-Overflakkee; de Groene Parel
Zo noemde Jan Rotmans het eiland Goeree-Overflakkee dat al enige tijd tot de voorlopers behoort als het om duurzaamheid gaat. Hij zei dit op het Live Webinar dat door het H2GO-programma op 21 januari werd georganiseerd. Jan Rotmans daagde het prachtige eiland Goeree-Overflakkee uit om het duurzame voorbeeld van Nederland te worden.
Lees verder

Media