Nieuws

lees verder

Nieuws

Nieuw H2GO Project – Hydrogen Windfarm Van Pallandt

Dinsdag 15 juni 2021 heeft de H2GO regiegroep besloten om een nieuw project aan het H2GO Programma toe te voegen, namelijk het project Hydrogen Windfarm Van Pallandt. Woensdag 14 juli is de startbijeenkomst geweest van het nieuwe project. De initiatiefnemers voor dit nieuwe project zijn: Eneco, HYGRO en Coöperatie Deltawind.
De kern van het initiatief is om het bestaande windpark Van Pallandt bij de opschaling om te zetten in een waterstof windpark. Over de mogelijke overstap van aardgas naar waterstof moeten de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet nog beslissen. Met een positieve reactie zal op termijn de levering van waterstof om de huizen en gebouwen daar te verwarmen vanuit Van Pallandt plaatsvinden. Voor het verwarmen van de gebouwde omgeving via de bestaande aardgasinfrastructuur is leveringszekerheid van groot belang.

Lees verder

Afstudeerthesis Lars Steverink, Technische Universiteit Delft

Lars Steverink, student aan de Technische Universiteit van Delft, heeft met succes zijn afstudeerthesis verdedigd. Lars heeft onderzoek gedaan naar het thermisch aandrijven van metaal hydride koelsystemen voor vissersschepen in Stellendam in overleg met het H2GO project Scheepvaart.  
Metaal hydride koelsystemen kunnen koeling leveren door waterstof door het systeem te laten stromen en maakt daarvoor gebruik van restwarmte. Daardoor is het een duurzame vervanger van het huidige systeem. ‘Conventionele’ metaal hydride koelsystemen worden nu onderzocht om toegepast te worden in de vorm van airconditioning, maar in het huidige onderzoek is gekeken naar de technische mogelijkheid om de nu gebruikte ijsslurrykoeler hiermee te vervangen.

Lees verder

Greenpoint Fuels start bouw waterstof tankstation Oude-Tonge

Greenpoint Fuels (Van Peperstraten en Van Kessel Olie) heeft een eerste stap gezet voor het realiseren van een waterstof tankstation op het multifuel tankstation in Oude-Tonge op het eiland Goeree-Overflakkee wat vlak bij de N59 ligt.
Begin juni 2021 is de eerste opdracht voor de bouw van het waterstof afleverpunt op het Greenpoint tankstation ondertekend. Medio oktober 2021 zal gestart worden met de bouw. Vanaf juni 2022 kan bij het Greenpoint tankstation net zo snel waterstof worden getankt (op 350 en 700 bar) als benzine.

Lees verder

Rapport TU Delft over waterstof voor de gebouwde omgeving

14 mei 2021 is het rapport ‘Waterstof voor gebouwverwarming’ van Chris Hellinga en Ad van Wijk van de TU Delft uitgebracht. In het 55 pagina’s tellend wetenschappelijk onderbouwde rapport komen de auteurs tot de conclusie dat het verwarmen van 500.000 woningen in 203 met waterstof een reële optie is.

Lees verder

Evaluatie H2GO Programma – 2021

Het H2GO Programma is drie jaar onderweg. Daarom is besloten dat het een goed moment is om een evaluatie van het programma te organiseren. Daarbij is gekeken of het programma op de goede weg is en hoe de partners de ontwikkelingen en samenwerking binnen het programma van de afgelopen jaren hebben ervaren. En hoe zien de partners de toekomst.
Veel van onze partners hebben een enquête hiervoor ingevuld. Vanuit de enquêteresultaten is een goed beeld ontstaan van de vitaliteit van het netwerk rondom het H2GO Programma.

Lees verder

Startbijeenkomst zet Green Deal goed in de steigers!

Op maandag 17 mei 2021 vond de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze startbijeenkomst hebben de betrokken partijen het startsein gegeven voor de Green Deal. Han Feenstra gaf namens het Ministerie van EZK aan hoe groot het belang van deze Green Deal is. Stad aan ’t Haringvliet is een van de twee leerprojecten waar inzichten en ervaringen opgedaan worden over de voordelen van en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.

Lees verder

H2GO Werkatelier Infrastructuur

Op 25 maart 2021 heeft het eerste werkatelier van het H2GO Programma plaatsgevonden. Dit werkatelier stond in het teken van de infrastructuur. Een aantal partners van het H2GO Programma hebben met elkaar gesproken over de infrastructuur die alle acht H2GO Projecten in de toekomst met elkaar moet verbinden.

Het gezelschap dat met elkaar in gesprek ging was divers: van onderzoeksinstelling tot energieleverancier, agrariëre, ondernemer in de energiesector en overheden.

Lees verder

Sector en overheden sluiten Green Deal H2-Wijken

Overheden en partijen uit de sector hebben 12 maart 2021 de Green Deal “H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken” gesloten. Hoe kan waterstof veilig en duurzaam worden ingezet voor verwarming in de gebouwde omgeving? In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. Aan de hand van leerprojecten in de wijk Erflanden en het dorp Stad aan ’t Haringvliet in de gemeenten Hoogeveen en Goeree-Overflakkee worden inzichten en ervaringen opgedaan over de voordelen en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.

Lees verder

H2GO Live Webinar met o.a. Jan Rotmans – 21 januari 2021

Goeree-Overflakkee; de Groene Parel
Zo noemde Jan Rotmans het eiland Goeree-Overflakkee dat al enige tijd tot de voorlopers behoort als het om duurzaamheid gaat. Hij zei dit op het Live Webinar dat door het H2GO-programma op 21 januari werd georganiseerd. Jan Rotmans daagde het prachtige eiland Goeree-Overflakkee uit om het duurzame voorbeeld van Nederland te worden.

H2GO Programma
Het H2GO-programma werkt aan de inzet van waterstof bij de doelstelling van Goeree-Overflakkee om in 2030 klimaatneutraal te zijn. “We werken met het waterstofprogramma op veel verschillende terreinen. Op het gebied van landbouw, visserij, transport, wonen en onderwijs zijn er ondanks coronaperikelen veel resultaten geboekt met uiteenlopende projecten”, zei programmamanager Tineke Keuzenkamp, “en dat is vooral doordat de ondernemers, inwoners en onderwijsinstellingen zelf hierin het voortouw nemen.”
Na een dankwoord aan de partners en ondernemers die bij deze projecten een grote rol hebben, was het woord aan Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transitievraagstukken aan de Erasmus Universiteit.

Lees verder

Media