H2GO Werkatalier Infrastructuur

Op 25 maart 2021 heeft het eerste werkatelier van het H2GO programma plaatsgevonden. Dit werkatelier stond in het teken van de infrastructuur. Een aantal partners van het H2GO programma hebben met elkaar gesproken over de infrastructuur die alle acht H2GO projecten in de toekomst met elkaar moet verbinden.
Het gezelschap dat met elkaar in gesprek ging was divers: van onderzoeksinstelling tot energieleverancier, agrariër, ondernemer in de energiesector en overheden.

Acht H2GO Projecten
Er wordt namelijk gewerkt aan acht verschillende projecten, die gericht zijn op verschillende branches (productie, scheepvaart, landbouw, gebouwde omgeving). Als deze projecten met infrastructuur aan elkaar verbonden moeten worden, is het belangrijk om vooraf na te denken over dimensionering, druk, waterstofkwaliteit, tracékeuze en mogelijke koppeling aan bestaande en nog te ontwikkelen andere waterstofinfrastructuren (hetzij privaat, hetzij publiek).

Vergezichten
Als start van de bijeenkomsten worden de vergezichten van de verschillende projecten met elkaar gedeeld. De kern van het H2GO programma zou worden omschreven als het omzetten in waterstof om grote volumes groene stroom van het eiland te benutten.

Basisontwerp van het eerste deel van de H2GO infrastructuur
In 2025 wil het project Stad Aardgasvrij als eerste overgaan op waterstof. De productielocatie voor waterstof zal Tankstation Greenpoint in Oude-Tonge zijn. Voor transport vanuit Oude-Tonge zal er een leiding moeten worden aangelegd naar Stad aan ‘t Haringvliet. Vanaf 2027 kan de productie ook vanaf andere locaties komen. De benodigde opslag en de vorm van waterstof is nog niet bepaald. De leveringszekerheid is belangrijk. Het systeem zou moeten worden gedimensioneerd op het gemiddelde koudste moment in de winter.

Opslag
Gesproken wordt over het feit dat teveel aan waterstofproductie goed opgeslagen kan worden in ammoniak. Voor groene ammoniak zijn ook weer verschillende afzetmarkten (mobiliteit, scheepvaart, landbouw). Ook is het mogelijk om ammoniak via een pijpleiding te vervoeren.

Betrouwbare energievoorziening
Betrouwbaarheid van de levering van waterstof voor de warmte is belangrijk. Er is een aantal uitdagingen die op de korte termijn (tot 2025) en op lange termijn (tot 2030) moeten worden opgelost.
Te denken valt aan de regelgeving rondom waterstof, over de rol van de netbeheerder, vragen rondom veiligheid, draagvlak van inwoners. Project Stad Aardgasvrij heeft relatief veel productie overcapaciteit nodig om leveringszekerheid te kunnen garanderen. Dit kan niet uit zonder veel subsidie.

Hergebruik van bestaande infrastructuur
Het aanbod en de vraag naar waterstof voor de verwarming van 600 woningen in Stad aan ’t Haringvliet moet gedetailleerd in kaart gebracht worden. Om te bepalen of een koppeling met al bestaande waterstofinfrastructuur zinvol en haalbaar is, moet voor de verschillende projecten de vraag en het aanbod inzichtelijk gemaakt worden. Ten aanzien van het tracé (richting Rozenburg) en de koppeling met bestaande infrastructuur is het van belang toch te kijken naar mogelijke bekostiging. Belangrijke vraag die voor het H2GO Programma beantwoord moet worden is: Wat is de beste conversie route? De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs een Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland 2020-2030-2050 gepubliceerd. Deze systeemstudie bevat hiervoor belangrijke informatie.

Publicatie 3 juni 2021