Programma

Lees verder

Energy Island Goeree-Overflakkee

H2GO verkent wat groene waterstof kan betekenen voor de wereld waarin we wonen, werken, reizen en recreëren. Dat doen we op Goeree-Overflakkee. Het Zuid-Hollandse eiland dat al jaren pioniert op het gebied van duurzaamheid. Dankzij de grootschalige opwek van duurzame energie vanuit wind en zon loopt Goeree-Overflakkee voor op de rest van Nederland. Hoe kan groene waterstof helpen om ons dagelijks leven te verduurzamen?

De energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen. Daarom verkent H2GO de potentie van een groene waterstofeconomie op het eiland Goeree-Overflakkee. Een brede samenwerking van de gemeente, lokale ondernemers, gerespecteerde kennisinstellingen, onderwijs, internationale spelers en inwoners onderzoekt de rol van groene waterstof in acht schaalbare deelprojecten. Van mobiliteit tot visserij. Van aardgasvrij wonen tot een demonstratiefabriek voor de productie van groene waterstof. Samen werken zij aan innovaties die onmisbaar zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.

Waterstof in de hoofdrol

De toekomst stelt ons voor grote uitdagingen. We willen de CO2-uitstoot terugdringen en we gaan fossiele brandstoffen vervangen. Duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, vormen een belangrijke stap. Alleen de opbrengst van duurzame energiebronnen fluctueert in de loop van de dag en door het jaar heen. Hoe behouden we deze hernieuwbare energie voor het eiland? Welke mogelijkheden ontstaan er als we het lokale overschot aan groene stroom omzetten in groene waterstof? Die vraag vormde het vertrekpunt naar het waterstofconvenant. De afspraak die in 2017 de basis vormde voor het H2GO-programma. Groene waterstof vormt een belangrijke stap op weg naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

H2GO – een ambitieus waterstof programma

H2GO werkt aan schaalbare deelprojecten rondom de productie, distributie en vraag naar groene waterstof in diverse domeinen van de samenleving. Het programma telt vier hoofddoelen: met waterstof bijdragen aan een betrouwbare energievoorziening; fossiele brandstoffen vervangen door waterstof; bestaande aardgasinfrastructuur hergebruiken voor waterstof; onze kennis en ervaringen delen zodat het mogelijk is om te dupliceren. H2GO hanteert een geregisseerde uitrolstrategie. Zo blijft er indien nodig ruimte om de strategie gaandeweg bij te stellen.

Ruim dertig H2GO-partners ontwikkelen innovaties rondom duurzame waterstof. Onder andere voor mobiliteit, de verwarming van woningen, opwekking en toepassing in de landbouw en productie van duurzame kunstmest. H2GO streeft naar een open systeem waarin waterstof een optie is voor alle sectoren. Zodat uiteindelijk op het eiland in het klein een markt ontstaat voor vraag en aanbod naar groene waterstof. Daarom zijn de projecten ook onderling met elkaar verbonden. Het duidelijk afgebakende eiland Goeree-Overflakkee dient hierin als showcase.

H2GO realiseert eerst een decentrale, flexibele productie van groene waterstof. In een latere opschaalfase is het mogelijk om de productie meer te centraliseren en de vraag te verbinden met grotere netwerken. Ten aanzien van het waterstoftransport onderscheiden we twee varianten: enerzijds gebruik van de bestaande (gas)infrastructuur op het eiland en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur die aansluit op het Haven Industrieel Complex in Rotterdam en/of de landelijke backbone voor waterstof.

“H2GO dient de Nederlandse waterstofeconomie als geheel. Als duurzame koploper dient Goeree-Overflakkee ook als proeftuin voor de rest van Nederland”

De partners van H2GO hebben een aantal projecten gedefinieerd, die gezamenlijk ervoor zorgen dat waterstofgebruik in alle domeinen gerealiseerd kan gaan worden.

Media

Actuele projecten