Veelgestelde vragen

Algemeen

Allereerst is op dit moment niet duidelijk hoeveel het precies kost om te stoppen met aardgas en over te stappen op duurzame energiebronnen. Het spreekt voor zich dat er grote investeringskosten nodig zijn. Daarom onderzoekt de Nederlandse overheid hoe deze overstap voor iedereen in Nederland betaalbaar blijft. Een mogelijkheid is het voorfinancieren van de nodige investeringen. Bijvoorbeeld met een nationaal energiebespaarfonds of met een vergrootte hypotheek of een gebouw-gebonden financiering.

Als energiedrager kan groene waterstof flink bijdragen aan het verduurzamen van vervoer. Een belangrijk voordeel is dat er tijdens het rijden geen uitstoot is van schadelijke stoffen als CO2 of stikstof (NOx). Verder is de actieradius veel groter dan van elektrische auto’s op batterijen. Ten slotte is rijden op waterstof stil en veilig. In botsproeven behalen waterstofauto’s de hoogste scores.

Eigenlijk is rijden op groene waterstof gewoon een andere manier van elektrisch rijden. Een brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit die nodig is voor de aandrijving van het voertuig. Bij de omzetting in de brandstofcel komt alleen waterdamp vrij. Een ander belangrijk voordeel is dat de elektrische personenauto, vrachtwagen of bus op waterstof geen dure en milieubelastende accu’s nodig heeft. Op dit moment rijden er op Goeree-Overflakkee streekbussen op waterstof.

Absoluut, zolang we maar voorzichtig omgaan met waterstof. Eigenlijk net zoals we nu voorzichtig omspringen met aardgas. Want beide stoffen zijn brandbaar en kunnen ontploffen. Een belangrijk voordeel van waterstof is dat er bij verbranding geen koolmonoxide kan ontstaan.

Onderzoek wijst uit dat het netwerk van aardgasleidingen met enkele aanpassingen geschikt is voor waterstof. Dat betekent dat een hele wijk of zelfs een heel dorp kan overschakelen van aardgas naar waterstof. Voordat we omschakelen is het gasleidingnetwerk natuurlijk eerst zorgvuldig gecontroleerd. Veiligheid voor alles.

Ja. Verschillende producenten hebben inmiddels een waterstofketel ontwikkeld die vermoedelijk snel op de markt komen. Sommige zijn geschikt om eerst op aardgas te werken en later op waterstof. In pilotprojecten zijn al woningen uitgerust met een waterstofketel of een hybride-systeem (een combinatie van een warmtepomp en een waterstofketel).

Voorlopig is de overgrote meerderheid van de bestaande bebouwing in Nederland nog altijd aangesloten op het aardgasnet. Het is nog te vroeg om zelf over te stappen op waterstof. Uiteraard zijn er op dit moment genoeg interessante alternatieven om uw woning te verduurzamen, bijvoorbeeld met isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

Ja, voorlopig is groene waterstof flink duurder dan aardgas. Dat komt vooral omdat aardgas in Nederland uitzonderlijk goedkoop is en de middelen voor waterstofproductie nog duur zijn. De verwachting is dat de aardgasprijs de komende jaren stijgt, bijvoorbeeld door heffingen en ontwikkelingen op de internationale markt.

Op dit moment is er nog geen economie voor groene waterstof. Pas wanneer de schaal van de groene waterstofproductie toeneemt en ook de vraag toeneemt, zal de kostprijs gaan dalen. Europa ontwikkelt nu plannen voor aanbod en vraag. Sommige prognoses gaan er zelfs van uit dat halverwege deze eeuw de prijs van waterstof en aardgas elkaar niet veel zullen ontlopen

Het waterstofconvenant is de officiële afspraak van ruim 30 Nederlandse en internationale partijen om zich in te zetten voor de ontwikkeling van waterstofprojecten op Goeree-Overflakkee. Deze afspraak vormde eind 2017 het startschot voor H2GO. In 2019 presenteerden de deelnemers van het convenant een vervolgstrategie aan de lokale en provinciale overheid.

Om groene waterstof te produceren splitst een elektrolyser water (H2O) in waterstof (H2) en zuurstof (O2). De elektrolyser wordt uitsluitend aangedreven met hernieuwbare elektriciteit, uit windenergie bijvoorbeeld. Zodoende komt er bij de productie van groene waterstof geen CO2 vrij.

Naast groene waterstof zijn er ook grijze en blauwe waterstof. Grijze waterstof wordt gemaakt uit aardgas. Bij dit proces komt CO2 vrij. Bij blauwe waterstof is de waterstofbron nog altijd aardgas. Alleen wordt tot 90 procent van de CO2-uitstoot afgevangen en opgeslagen onder de grond of benut in de glastuinbouw. Groene waterstof heeft dezelfde eigenschappen als grijze of blauwe waterstof. Alleen is groene waterstof de meest duurzame variant.

Onze energiebehoefte is zo groot, dat kunnen we in een toekomst zonder aardgas niet alleen invullen met elektrificatie en warmte. Aanvullend zijn meer alternatieven nodig, zoals energiedragers die ook andere eigenschappen hebben, want zo ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden. Waterstof (H2) is een energiedrager die je kunt opslaan en inzetten voor toepassingen waar elektriciteit tekortschiet. Ook laat waterstof zich tegen relatief lagere kosten vervoeren over grote afstanden.

Goeree-Overflakkee produceert een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Bovendien is het eiland een aanlandingspunt voor grote windmolenparken in de directe (en verdere) omgeving. Kortom: er is veel groene stroom beschikbaar die zich uitstekend leent voor de productie van ‘groene’ waterstof, waar deze energie in wordt opgeslagen.

Na de ontdekking van aardgas in Nederland zijn de meeste huishoudens in Nederland aangesloten op aardgas. Onder andere door klimaatverandering en de aardbevingen in Groningen wil de Nederlandse overheid overstappen naar alternatieve, duurzamere bronnen van energie. In 2050 stopt heel Nederland met aardgas. Dat is mogelijk omdat technische ontwikkelingen goede alternatieven bieden.

Waterstoftoepassingen zijn nog vrij onbekend. Daarom is het begrijpelijk dat sommige bewoners en omwonenden zich zorgen maken over hun veiligheid. Waterstof is – net als aardgas – lichtontvlambaar. Gelukkig kan waterstof niet zomaar ontbranden. Daar is een concentratie van 4% of hoger voor nodig. Plus een vlam of vonk voor de ontsteking. Omdat waterstof van nature razendsnel opstijgt (H2 is het kleinste en lichtste element in het universum) komt een concentratie van 4% in de buitenlucht nauwelijks voor. In gesloten ruimtes is goede ventilatie vereist.

Waterstof kan worden opgeslagen in gasvorm, vloeibare vorm en als vaste stof in verschillende ruimtes zoals tanks, ondergrondse ruimtes en leidingen. De meest efficiënte vorm verschilt per toepassing.