Strategie

lees verder

Strategie

Missie

Deelnemers aan het H2GO Programma delen de overtuiging dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Zowel in de energiehuishouding als in de verduurzaming van onze grondstoffen en daardoor ook in onze economie. In deze bijzondere samenwerking tussen markt, overheid en kennisinstellingen maken partijen zich sterk om de nationale uitrol van de waterstofeconomie te versnellen. 

Visie

Het H2GO Convenant zet erop in dat Goeree-Overflakkee de volledige CO2-reductie van zijn energievoorziening bereikt met een combinatie van elektriciteit en waterstof. Deze combinatie wordt steeds vaker als een werkbare oplossing genoemd, maar is nog nergens in de praktijk gebracht. Goeree-Overflakkee vormt als ”Energy Island” een demonstratietuin voor deze combinatie. Een duidelijk afgebakend gebied waar we kunnen leren of overschakelen op waterstof en elektriciteit ook daadwerkelijk financieel, materieel en qua draagvlak realistisch is.

Strategie

Een waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee vraagt om de ontwikkeling van groene productie, goede distributie en opslag, en voldoende vraag naar waterstof. Zonder vraag geen aanbod, maar zonder aanbod ook geen vraag. Daarom is er een samenhangend, consistent raamwerk nodig om het H2GO Programma op het eiland goed uit te voeren.

Het is van strategisch belang om op korte termijn tot zichtbare resultaten te komen. Naast het waterstoftankstation dat snel wordt opgeleverd, kan de aanleg van een waterstoftransportleiding met het Haven Industrieel Complex van Rotterdam daar een belangrijke rol in spelen. Wanneer er zekerheid is over de waterstofaanvoer en back-up mogelijkheden voor Goeree-Overflakkee worden vervolgstappen eenvoudiger. De realisatie van onderstaande sleutelprojecten levert nieuwe informatie op voor toekomstige strategiebepaling en bewonersparticipatie. En wanneer deze projecten operationeel zijn, kan de waterstofvraag verder worden uitgebreid. Ook richting de scheepvaart en de ammoniakproductie.

Sleutelprojecten van het H2GO Programma op Goeree-Overflakkee:

  • Verwarming gebouwde omgeving: Stad aan ’t Haringvliet
  • Productie, Transport en Opslag
  • Energie Park Oude-Tonge
  • Mobiliteit

Fasering

Het H2GO Programma is verdeeld in twee fases. In fase 1 worden de lopende trajecten rondom de sleutelprojecten concreet gerealiseerd. Fase 2 richt zich op de ontwikkeling van een dekkende waterstofinfrastructuur voor het gehele eiland.

Deelnemende partners