Nieuwsbericht H2GO Live Webinar – met o.a. Jan Rotmans (incl. video)

Bekijk hier het gehele webinar
Bekijk hier een samenvatting van het webinar

Goeree-Overflakkee; de Groene Parel
Zo noemde Jan Rotmans het eiland dat al enige tijd tot de voorlopers behoort als het om duurzaamheid gaat. Hij zei dit op het Live Webinar dat door het H2GO programma op 21 januari werd georganiseerd. Het H2GO-programma werkt aan de inzet van waterstof bij de doelstelling van Goeree-Overflakkee om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

“We werken met het waterstofprogramma op veel verschillende terreinen. Op het gebied van landbouw, visserij, transport, wonen en onderwijs zijn er ondanks coronaperikelen veel resultaten geboekt met uiteenlopende projecten”, zei programmamanager Tineke Keuzenkamp, “en dat is vooral doordat de ondernemers, inwoners en onderwijsinstellingen zelf hierin het voortouw in nemen.” Na een dankwoord aan de partners en ondernemers die bij deze projecten een grote rol hebben, gaf ze het woord aan Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transitievraagstukken aan de Erasmus Universiteit.

Kobalt, chaos en het nut van crises
Rotmans leidde zijn publiek in sneltreinvaart door de materie waar hij nu twintig jaar onderzoek naar doet. Een transitie kenmerkt zich door een onontkoombare, fundamentele verandering. Fundamenteel omdat het alle delen van de samenleving raakt. En onontkoombaar omdat de bronnen waar een samenleving op draait, eindig blijken te zijn, of te veel nadelen veroorzaken. Bij een foto van een omgewoelde berg met soldaten met uzi’s, legt Rotmans uit, dat daar het kobalt wordt gewonnen voor onze mobieltjes. “Wij zijn arrogant en denken dat we de natuur kunnen knechten. Maar zij slaat terug. De aarde overleeft wel, maar wij niet.” “De chaos en de crises waar we ons nu bevinden; Corona, sociale onrust en global warming, ze zijn nodig om te veranderen en oude patronen los te kunnen laten.”

Marathon
Over Goeree-Overflakkee was Rotmans heel positief. “Het is een van de echte voorlopers die de ambitie om klimaatneutraal te worden echt aan het realiseren zijn.” Maar net zoals bij een marathon, zijn de laatste meters het zwaarst.
Op de vragen hoe Goeree-Overflakkee die race moet lopen, antwoordde Rotmans dat het vooral een sociale opgave is. “Hoe verleidelijk het ook lijkt om je op de technieken te storten, het omgaan met weerstand -want die krijg je- is mensenwerk.” In het gesprek met wethouder Tea Both benadrukte hij nogmaals: “Je hebt maar een stuk of vijf mensen nodig. Maar dan wel mensen die het echt doen en volhouden.” Tea Both kon zich goed herkennen in de metafoor van de Marathon. “We zijn gaan lopen, ook al was het soms zoeken. En bij het traject met Stad aan het Haringvliet Aardgasvrij is het een kwestie van steeds achter om kijken om te zien of je niet te ver voor de troepen uitloopt. Je moet de verbinding met de mensen houden.” Zowel Rotmans als gedeputeerde Berend Potjer hadden veel waardering voor deze aanpak.

Publicatie januari 2021