Nieuw H2GO Project – Hydrogen Windfarm Van Pallandt

Dinsdag 15 juni 2021 heeft de H2GO regiegroep besloten om een nieuw project aan het H2GO Programma toe te voegen, namelijk het project Hydrogen Windfarm Van Pallandt. Woensdag 14 juli is de startbijeenkomst geweest van het nieuwe project.
De initiatiefnemers voor dit nieuwe project zijn: Eneco, HYGRO en coöperatie Deltawind.

Levering van waterstof
De kern van het initiatief is om het bestaande windpark Van Pallandt bij de opschaling om te zetten in een waterstof windpark. Over de mogelijke overstap van aardgas naar waterstof moeten de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet nog beslissen. Met een positieve reactie zal op termijn de levering van waterstof om de huizen en gebouwen daar te verwarmen vanuit Van Pallandt plaatsvinden. Voor het verwarmen van de gebouwde omgeving via de bestaande aardgasinfrastructuur is leveringszekerheid van groot belang.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om het toekomstige windpark te voorzien van waterstofproductie door middel van elektrolysers. Verder wordt onderzocht of er een koppeling met een waterstof buisleiding naar een groter systeem mogelijk is. (Bijvoorbeeld het Haven Industrieel Complex of een andere industriële partij)

Waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee
Een ultiem doel van het H2GO Programma is om verbinding te zoeken tussen de aangesloten projecten en de waterstofinfrastructuur. Deze waterstofinfrastructuur is nodig om alle initiatieven te kunnen koppelen aan bestaande en nog te ontwikkelen infrastructuren. Het nieuwe project is daarom een mooie toevoeging aan het H2GO Programma, omdat er verbinding is met project Stad Aardgasvrij voor de levering van waterstof. Daarnaast is er ook aansluiting bij het H2GO project Productie, Transport en Opslag, dat de benodigde waterstofinfrastructuur in kaart brengt.

Demonstratie waterstofmolen
Het concept voor een volledig geïntegreerde waterstofmolen is nog in ontwikkeling. Een waterstofturbine heeft als voordeel dat elektriciteit efficiënt kan worden omgezet in waterstof. In het Hydrogen Windfarm Van Pallandt project zal er sprake zijn van een hybride uitvoering. Het gaat dan om de koppeling van een elektrolyser (of meerdere) aan het windpark en het elektriciteitsnet. In dit project kan worden aangetoond dat er van Hollandse windenenergie, zonder grote energieverliezen, groene waterstof geproduceerd kan worden. Dit moet leiden tot een robuuste, veilige en betrouwbare manier van de productie van groene waterstof op Goeree-Overflakkee.

Publicatie 15 juli 2021