H2GO Roadmap

Sinds 2018 wordt er gewerkt aan diverse projecten van het H2GO programma. Alle projecten hebben hetzelfde doel: onderzoek en/of realisatie van groene waterstofprojecten op het eiland Goeree-Overflakkee. In de afgelopen jaren zijn er bij alle projecten grote stappen gezet. Al deze ontwikkelingen zijn nu overzichtelijk in beeld gebracht in deze H2GO Roadmap.

In de Roadmap is per project inzichtelijk gemaakt wanneer welke mijlpalen zich voordoen en hoe alle projecten zich tot elkaar verhouden. De Roadmap is niet definitief, maar zal meebewegen met de ontwikkelingen binnen de projecten. De projecten zullen ieder kwartaal rapportages opleveren van de doelen van de projecten, die vervolgens in de Roadmap zullen worden opgenomen.

Klik hier om de Roadmap te openen.

Publicatiedatum 1 maart 2022.