Landbouw

lees verder

Duurzaam akkerbouwen met een krachtige combinatie van zonne-energie en waterstof

Welke kansen biedt groene waterstof in de landbouw? Op het eiland is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden die waterstof biedt om het agrarisch bedrijf duurzaam en circulair te maken. De grondgedachte is dat de opwekking van groene energie en de omzetting naar groene waterstof beide uitgroeien tot onderdeel van de bedrijfsvoering.

Dit project draait om het ontginnen van een nieuwe markt voor waterstof. Een aantal akkerbouwers in de regio onderzoekt hoe zij waterstof kunnen produceren, opslaan en gebruiken in combinatie met eigen zonnepanelen op daken, mobiele zonnepanelen op percelen in combinatie met een rustjaar en kleinschalige windopwekking. Door zelf groene energie op te wekken en om te zetten in groene waterstof kunnen deze akkerbouwers zelfvoorzienend worden.

Projectpartners binnen dit project zijn:

Voortgang

Swipe door de tijdlijn en zie welke stappen er gezet zijn.

1
Level 1
Fase 1: onderzoek
Level 1
Fase 1: onderzoek
Fase 1: onderzoek Deze fase bestaat uit drie levels, stuk voor stuk gericht op onderzoek. Om te beginnen is er een bepaalde technologie of innovatie in beeld. Ook zijn er aannames over de werkingsprincipes, de business case en de haalbaarheid. Om deze aannames te valideren is uitgebreid vooronderzoek nodig. Op basis van dit onderzoek is de nauwkeurige formulering van het technologisch concept en het toepassingsgebied mogelijk. Vervolgens leiden de eerste testen tot een ‘proof of concept’.
2
Level 2
Fase 2: innovatie
Level 2
Fase 2: innovatie
Fase 2: innovatie De ontwikkelfase is bedoeld om het ‘proof of concept’ uit de onderzoeksfase verder te testen. Dat gebeurt veelal met basale prototypes op een kleine schaal, bijvoorbeeld in een laboratorium of testomgeving. Bij succes is de volgende stap om de technologie te testen en valideren in een relevante omgeving – een situatie vergelijkbaar met de toekomstige toepassing. Meestal zijn de prototypes in dit stadium al verder gedefinieerd. Zo ontwikkelt zich een prototype dat de werking van de technologie demonstreert.
3
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Fase 3: pilots en demonstratie In deze fase verschuift de nadruk van technische werking naar zaken als productie en certificering. Het systeem zelf is weliswaar operationeel in een pilot of demonstratieproject. Eenmaal in de praktijk zijn verdere finetuning en optimalisatie onvermijdelijk. Dit is ook de fase om de markt kennis te laten maken met de innovatie en de productie voor te bereiden.
4
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Fase 4: gebruiksklaar De pilot- en demonstratiefase helpt om de innovatie technisch en commercieel klaar te maken voor productie en marktintroductie.

Doelstelling

Onderzoek naar de mogelijkheden om het agrarisch bedrijf zowel economisch als ecologisch duurzaam te maken. Doel is het gebruik van fossiele brandstoffen op het agrarisch bedrijf terug te dringen met een krachtige combinatie van duurzaam opgewekte elektriciteit en waterstof.

Media

Leerdoelen

De combinatie van duurzaam opgewekte elektriciteit en waterstof als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering is veelbelovend. Voor de uitwerking is maatschappelijk draagvlak nodig. Daarom is het van belang om aan te tonen dat deze combinatie enerzijds bedrijfseconomische voordelen biedt voor het agrarische bedrijf. Anderzijds zijn er ook ecologische voordelen voor de natuurlijke omgeving, zoals een positieve invloed op de biodiversiteit.