Project Landbouw start met bouw mobiele zonnepanelen

Het permanent plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is onwenselijk. De grond is niet meer bruikbaar voor voedselproductie, de bodem en het bodemleven gaan er op achteruit. Dankzij mobiele zonnepanelen kan landbouwgrond zowel voor voedsel- als energieproductie gebruikt worden, zonlicht en water bereiken hiermee de bodem wél.

Dubbele benutting van landbouwgrond
In september 2021 wordt gestart met de bouw van een opvouwbaar en mobiel zonnepanelensysteem. De panelen worden gemonteerd op een onderstel met wielen. De gehele constructie verplaatst zich autonoom over het land. Doordat opgewekte energie dient als inkomstenbron voor het gebruikte stuk land is er ruimte om tegelijkertijd een gewas te telen dat biodiversiteit versterkt en de bodemkwaliteit verbetert. Zo komen mobiele zonnepanelen op landbouwgrond de opbrengst van de volgende productiegewassen juist ten goede.

H2GO Programma verkent kansen van groene waterstof
Jacob Jan Dogterom (Goeree-Overflakkee) en Arie Pieter van den Hoek (Hoeksche Waard) zijn al jaren bezig met het verduurzamen van hun bedrijf. Hun schuurdaken liggen vol met zonnepanelen en zij zoeken naar nieuwe verdienmodellen met deze zonnestroom. Zodoende sloten zij zich aan bij het H2GO programma, dat draait om het verkennen van de kansen van groene waterstof op het eiland Goeree-Overflakkee. Op hun bedrijven werd in een vooronderzoek al gekeken of met de door hen opgewekte duurzame energie op boerderijschaal waterstof kan worden geproduceerd. Het doel is om op deze manier zelfvoorzienend te worden. Zij vertellen meer over dit project in deze video.

Mobiele opvouwbare zonnepanelen
Om effectief waterstof te produceren is veel energie nodig. Naast zonnepanelen op de schuurdaken is ook energie vanuit kleine windmolens en mobiele zonnepanelen nodig. Dankzij een subsidie van Innovation Quarter is het mogelijk om voor de locatie van Dogterom een prototype-installatie van mobiele zonnepanelen te ontwikkelen.

Hegro Agri Service ontwikkelt al 20 jaar innovatieve landbouwmachines en gaat aan de slag met de constructie van het onderstel. VOF Dogterom  en Hegro Agri Service werken momenteel aan de schetsen en tekeningen. De installatie wordt uitgerust met specifieke technieken van Axiturn om zonnepanelen te laten bewegen, zodat deze kunnen in- en uitklappen. Zo kan de installatie worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden, is het mogelijk om werkzaamheden op het land uit te voeren en is deze gemakkelijker naar een andere kavel te verplaatsen. Gebar Go zorgt voor de zonnepanelen en de voorziening om de energie af te voeren naar het netwerk.

Start van een pilot
Op basis van de doorontwikkeling van het idee van H2arvester van het vooronderzoek is deze pilot gestart. In de reeds gestarte pilot werken de partijen samen aan een ontwerp van een installatie die bestaat uit één wagen die maximaal 168 panelen verplaatst. Het concept wordt ontwikkeld tot een schaalbaar ontwerp. Om op het bedrijf van Dogterom voldoende waterstof te produceren wordt uiteindelijk de mobiele en beweegbare installatie opgeschaald naar een systeem dat gezamenlijk maximaal 672 panelen moet verplaatsen en 200.000 kWh per jaar oplevert.

Na de bouw wordt de installatie getest bij Jacob Jan Dogterom in Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee, zodat onder andere de opbrengst bepaald kan worden. Tijdens de test monitoren we ook de effecten op de groei van de gewassen en bekijken we welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor verdere schaalbaarheid.

Het H2GO project Landbouw  is een samenwerking van de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Hoeksche Waard, Vof Dogterom Flowerbulbs, Gebroeders Van den Hoek en LTO Noord.
Het project maakt tevens deel uit van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta.

(Gepubliceerd op 9 september 2021)