Startbijeenkomst zet Green Deal goed in de steigers!

Op 12 maart jl. ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat en diverse andere partijen de Green Deal “H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken.

Wat houdt de Green Deal in? In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk mogelijk te maken door belemmeringen in wet- en regelgeving te gaan oplossen. Stad aan ’t Haringvliet is een van de twee leerprojecten waar inzichten en ervaringen opgedaan worden over de voordelen van en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Op maandag 17 mei 2021 vond de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze startbijeenkomst hebben de betrokken partijen het startsein gegeven voor deze Green Deal. Han Feenstra gaf namens het Ministerie van EZK aan hoe groot het belang van deze Green Deal is.

Alle partijen zijn zeer betrokken en op basis van de vijf benoemde thema’s (zie kader) zal verder vervolg gegeven worden aan de invulling van de Green Deal. De Green Deal is afgesloten voor een periode van twee jaar, waarin nog veel werk verzet zal moeten worden. De drukbezochte  online bijeenkomst geeft de Green Deal een vliegende start!

Vijf thema’s
Binnen de Green Deal staan deze vijf thema’s onder andere centraal:
1. Netbeheerders en waterstof.
2. Leveringszekerheid van waterstof.
3. Veiligheid van waterstof in huis.
4. Aardgas afsluitrecht, omschakelplicht en/of afsluitplicht.
5. Ketenorganisatie: wie is verantwoordelijk voor wat.
Een overzicht van alle afspraken is te vinden op: www.rijksoverheid.nl.

De Engelstalige versie van H2-Wijken en de Engelstalige samenvatting zijn hier te vinden.

Publicatie 3 juni 2021