Rapport Waterstof voor de gebouwde omgeving – Chris Hellinga en Ad van Wijk

14 mei jl. is het rapport ‘Waterstof voor gebouwverwarming” van Chris Hellinga en Ad van Wijk van de TU Delft uitgebracht. In het 55 pagina’s tellend wetenschappelijk onderbouwde rapport komen de auteurs tot de conclusie dat het verwarmen van 500.000 woningen in 2030 met waterstof een reële optie is.

Het boekje beschrijft dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft doorgerekend dat wanneer de prijs van groene waterstof het niveau van 3,6 €/kg bereikt, het grootste deel van de gebouwen het goedkoopst met waterstof verwarmd kan worden. Voor oude woningen waar isolatiekosten mogelijk hoog zijn of op plaatsen waar aanleg van warmtenetwerken mogelijk erg duur wordt mag de prijs van waterstof nog hoger zijn. De auteurs zijn van mening dat het niet onredelijk is aan te nemen dat deze waterstofprijs in 2030 haalbaar is. Een voorwaarde is dat waterstof wel beschikbaar moet zijn, hiervoor is het noodzakelijk dat er transportleidingen beschikbaar en aanwezig zijn.

Waterstofbackbone
De verwachte komst van de waterstofbackbone van Gasunie in 2026 maakt de aanvoer naar nabijgelegen woonwijken mogelijk. Een schatting laat zien dat de aansluiting van 500.000 woningen daarmee haalbaar kan zijn. De backbone bestaat vooral uit bestaande gaspijpleidingen en in de toekomst kunnen grotere delen van het aardgasnetwerk worden omgebouwd naar waterstof. Daarnaast is de benodigde hoeveelheid waterstof niet extreem met de nu al voorliggende plannen voor groene waterstofproductie in 2030.


Vroegere stadsgas en waterstof
Het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving is niet nieuw. Het vroegere stadsgas bestond voor 50% uit waterstof. Voor de jaren 60 van de vorige eeuw was het in veel huizen aanwezig. Het mooie van waterstof is, dat er geen koolmonoxide bij vrijkomt. Bij het gebruik van aardgasverbranding is dit een aanwezig risico voor bewoners. De veiligheid is misschien wel beter dan die van aardgas, maar er moet nog wel veel gedaan worden aan Wet- en regelgeving. De auteurs van het rapport stellen voor om nu al te gaan regelen dat verwarmingsketels die op de markt komen waterstof-ready zijn.

Proeftuinen Hoogeveen en Stad aan ‘t Haringvliet
Proeftuinen zoals in Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet zijn erg belangrijk om ervaring op te doen. In de praktijk kan worden aangetoond dat verwarming met waterstof aantrekkelijk is. De auteurs geven aan dat deze projecten met kracht ondersteund moeten worden om met vertrouwen flinke stappen tot 2030 te kunnen zetten.

Personalia
Ad van Wijk en Chris Hellinga zijn partners van het H2GO Programma van het eerste uur. Met dit rapport ondersteunen zij de ontwikkelingen binnen het H2GO project Stad Aardgasvrij/Hydrogen City.

Publicatie 25 mei 2021