Waterstof oplossing voor knelpunten in energiesysteem

Uit een studie die uitgevoerd is in opdracht van RES Goeree-Overflakkee en NP RES blijkt dat het energiesysteem van Goeree-Overflakkee al in 2026 tegen haar grenzen aanloopt als gevolg van netcongestie.

In de studie, uitgevoerd door Quintel, wordt op basis van vier scenario’s verkend hoe het toekomstige energiesysteem van Goeree-Overflakkee in 2030 en 2050 eruit kan zien, waar knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingen zijn. In alle scenario’s zijn er al mogelijke knelpunten vóór 2030. Zo wordt op de korte termijn al netcongestie verwacht in Middelharnis. De elektrische infrastructuur is nog niet klaar voor de grote hoeveelheden zonne- en windenergie die op Goeree-Overflakkee geproduceerd gaan worden.

Netverzwaring is doorgaans de gebruikelijk oplossing, maar is op deze korte termijn waarschijnlijk niet mogelijk. Het is daarom noodzakelijk om alternatieve oplossingsrichtingen te verkennen. In de studie is o.a. gekeken naar een scenario waar waterstof een belangrijke rol speelt. Waterstofproductie kan namelijk een rol spelen in het voorkomen van knelpunten in de energie infrastructuur tot 2050. In een van de scenario’s wordt beschreven dat door 70% van de windturbines aan te sluiten op elektrolyzers en deze te verbinden met een waterstofnet, er flexibiliteit en meer ruimte wordt gecreëerd op het elektriciteitsnet. Ondanks het potentieel van waterstof als oplossing voor knelpunten in het energiesysteem van Goeree-Overflakkee zal het een grote opgave zijn om voor die tijd voldoende elektrolyse capaciteit te realiseren.