InnovaHub

lees verder

InnovaHub: groene energie in de wijk in balans

Hylife Innovations houdt zich bezig met het verduurzamen van het energiesysteem in de gebouwde omgeving. Samen met haar partners ontwikkelt Hylife een slimme energiebuffer voor woonwijken: Innovahub. En samen met productiepartner Giacomini werkt Hylife aan de marktintroductie van H2ydroGEM, een emissieloze waterstofketel voor individuele woningen.

In 2022 begon Hylife met de bouw van de testopstelling van Innovahub. De bouw vindt plaats in de productiefaciliteit van VHE Industrial Automation in Veldhoven.

Innovahub zorgt ervoor dat aangesloten huishoudens op een duurzame manier hun warmte, koude en elektriciteit krijgen. In dit proces is sleutelrol weggelegd voor het geavanceerde Energy Management System van Hylife. Zo heeft Innovahub de potentie om complete woonwijken te balanceren op het gebied van energieproductie en energieverbruik. Overdag en ’s nachts. Heel het jaar door.

Kijk voor meer informatie op www.hylifeinnovations.nl

Voortgang

Swipe door de tijdlijn en zie welke stappen er gezet zijn.

1
Level 1
Fase 1: onderzoek
Level 1
Fase 1: onderzoek
Fase 1: onderzoek Deze fase bestaat uit drie levels, stuk voor stuk gericht op onderzoek. Om te beginnen is er een bepaalde technologie of innovatie in beeld. Ook zijn er aannames over de werkingsprincipes, de business case en de haalbaarheid. Om deze aannames te valideren is uitgebreid vooronderzoek nodig. Op basis van dit onderzoek is de nauwkeurige formulering van het technologisch concept en het toepassingsgebied mogelijk. Vervolgens leiden de eerste testen tot een ‘proof of concept’.
2
Level 2
Fase 2: innovatie
Level 2
Fase 2: innovatie
Fase 2: innovatie De ontwikkelfase is bedoeld om het ‘proof of concept’ uit de onderzoeksfase verder te testen. Dat gebeurt veelal met basale prototypes op een kleine schaal, bijvoorbeeld in een laboratorium of testomgeving. Bij succes is de volgende stap om de technologie te testen en valideren in een relevante omgeving – een situatie vergelijkbaar met de toekomstige toepassing. Meestal zijn de prototypes in dit stadium al verder gedefinieerd. Zo ontwikkelt zich een prototype dat de werking van de technologie demonstreert.
3
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Fase 3: pilots en demonstratie In deze fase verschuift de nadruk van technische werking naar zaken als productie en certificering. Het systeem zelf is weliswaar operationeel in een pilot of demonstratieproject. Eenmaal in de praktijk zijn verdere finetuning en optimalisatie onvermijdelijk. Dit is ook de fase om de markt kennis te laten maken met de innovatie en de productie voor te bereiden.
4
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Fase 4: gebruiksklaar De pilot- en demonstratiefase helpt om de innovatie technisch en commercieel klaar te maken voor productie en marktintroductie.

Media