InnovaHub

lees verder

InnovaHub: groene energie in de wijk in balans

Innovahub brengt de energieproductie en energieverbruik in de woonwijk met elkaar in balans. Dat is belangrijk omdat duurzame energiebronnen niet continu dezelfde hoeveelheid groene stroom leveren. Innovahub is een multifunctioneel energiestation dat bestaande en nieuwe woonwijken op een duurzame manier voorziet van elektriciteit, warmte en koeling. Overdag en ’s nachts. Heel het jaar door. Hierin speelt waterstof een belangrijke rol.

Aangesloten woningen wisselen elektriciteit, warmte en koude uit met Innovahub. Dat betekent dat alle benodigde techniek in de hub zelf is verwerkt. De processen om energie op te slaan en om warmte te maken vinden dus ook plaats in de hub. Hylife Innovations gebruikt hier uitsluitend bewezen technologie voor. Dat maakt Innovahub veilig en betrouwbaar.

Opslag van energie

Innovahub slaat groene stroom die overblijft op voor een later moment, onder andere in de vorm van groene waterstof. Zo raakt het stroomnet minder belast door opwekpieken van wind- en zonneparken. En zo ontstaat er meer ruimte voor groene stroom in Nederland.

Om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen beschikt Innovahub over een Energy Management System. Deze software regelt de energiestromen tussen de aangesloten woningen en Innovahub tot op microniveau.

Bouwpartners in willekeurige volgorde zijn:

VHE Industrial automation - Let's develop machines Together  Witteveen+Bos - Wikipedia Giacomini - Innovathuis Van Dorp Installaties - overzicht referenties parkstad inspectiesCompilaties Webinar Duurzaamheid & Circulariteit - Hylife Innovations

Doelstelling

Het realiseren van een multifunctioneel energiestation in de woonwijk dat voor een vaste prijs energie uitwisselt met aangesloten woningen. De elektriciteit, warmte en koeling die InnovaHub levert, maken de aangesloten woonwijk onafhankelijk van gebeurtenissen in de wereld die voor grote prijsverschillen zorgen. Met de productie van groene waterstof vervult Innovahub een balans-, buffer- en opslagfunctie. Tegelijkertijd blijft de hub aangesloten op het stroomnet, zodat er zekerheid is van levering voor de aangesloten woningen.

Voortgang

Swipe door de tijdlijn en zie welke stappen er gezet zijn.

1
Level 1
Fase 1: onderzoek
Level 1
Fase 1: onderzoek
Fase 1: onderzoek Deze fase bestaat uit drie levels, stuk voor stuk gericht op onderzoek. Om te beginnen is er een bepaalde technologie of innovatie in beeld. Ook zijn er aannames over de werkingsprincipes, de business case en de haalbaarheid. Om deze aannames te valideren is uitgebreid vooronderzoek nodig. Op basis van dit onderzoek is de nauwkeurige formulering van het technologisch concept en het toepassingsgebied mogelijk. Vervolgens leiden de eerste testen tot een ‘proof of concept’.
2
Level 2
Fase 2: innovatie
Level 2
Fase 2: innovatie
Fase 2: innovatie De ontwikkelfase is bedoeld om het ‘proof of concept’ uit de onderzoeksfase verder te testen. Dat gebeurt veelal met basale prototypes op een kleine schaal, bijvoorbeeld in een laboratorium of testomgeving. Bij succes is de volgende stap om de technologie te testen en valideren in een relevante omgeving – een situatie vergelijkbaar met de toekomstige toepassing. Meestal zijn de prototypes in dit stadium al verder gedefinieerd. Zo ontwikkelt zich een prototype dat de werking van de technologie demonstreert.
3
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Fase 3: pilots en demonstratie In deze fase verschuift de nadruk van technische werking naar zaken als productie en certificering. Het systeem zelf is weliswaar operationeel in een pilot of demonstratieproject. Eenmaal in de praktijk zijn verdere finetuning en optimalisatie onvermijdelijk. Dit is ook de fase om de markt kennis te laten maken met de innovatie en de productie voor te bereiden.
4
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Fase 4: gebruiksklaar De pilot- en demonstratiefase helpt om de innovatie technisch en commercieel klaar te maken voor productie en marktintroductie.

Leerdoelen

Het doel in dit project is om beschikbare energie zo efficiënt mogelijk te benutten. Het Energy Management System stuurt de uitwisseling tussen Innovahub en de aangesloten woningen aan. Het zelflerende systeem gebruikt data en algoritmen om de beste keuzes te maken in de productie en het verbruik van energie. Na een uitgebreide testfase met simulaties kunnen we de keuzes van deze geavanceerde software verder optimaliseren in de praktijk. Ook onderzoeken we welke rol InnovaHub kan spelen om het energiesysteem in de bebouwde omgeving te flexibiliseren en optimaliseren. Een ander leerdoel is hoe InnovaHub kan dienen als buffer voor het elektriciteitsnet en het toekomstige waterstofnet.

Media