InnovaHub

lees verder

InnovaHub: groene energie in de wijk in balans

Duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen op daken leveren niet continu dezelfde hoeveelheid groene stroom. InnovaHub zorgt voor balans – met groene waterstof als motor. Zo vormt het multifunctionele energiestation een complete oplossing voor duurzame elektriciteit, warmte en koeling voor bestaande en nieuwe woonwijken.

Buiten een woonwijk beheert InnovaHub alle groene energie uit de omgeving. Allereerst door vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. Hardware en software regelen de energiestromen tussen de woonwijk en InnovaHub tot op microniveau. Ten tweede voorkomt de bufferfunctie van InnovaHub overbelasting van het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld als grote windparken voor opwekpieken zorgen. Ten derde slaat InnovaHub energieoverschotten op in groene waterstof voor een later moment. Zo blijft groene stroom het hele jaar beschikbaar. Omdat InnovaHub zelf groene waterstof produceert, maakt dat de aangesloten woonwijk zelfvoorzienend of zelfs energieproducerend. Zowel in groene stroom, als in warmtevoorziening.

Projectpartners in willekeurige volgorde zijn:

Doelstelling

Het realiseren van een multifunctioneel energiestation tussen grote wind- en zonneparken en een woonwijk. Met de productie van groene waterstof voor een balans-, buffer- en opslagfunctie. De elektriciteit, warmte en koeling die InnovaHub levert kan de aangesloten woonwijk zelfvoorzienend maken. Zelfs in de seizoenen dat duurzame energiebronnen niet voldoende groene stroom produceren.

Voortgang

Swipe door de tijdlijn en zie welke stappen er gezet zijn.

1
Level 1
Fase 1: onderzoek
Level 1
Fase 1: onderzoek
Fase 1: onderzoek Deze fase bestaat uit drie levels, stuk voor stuk gericht op onderzoek. Om te beginnen is er een bepaalde technologie of innovatie in beeld. Ook zijn er aannames over de werkingsprincipes, de business case en de haalbaarheid. Om deze aannames te valideren is uitgebreid vooronderzoek nodig. Op basis van dit onderzoek is de nauwkeurige formulering van het technologisch concept en het toepassingsgebied mogelijk. Vervolgens leiden de eerste testen tot een ‘proof of concept’.
2
Level 2
Fase 2: innovatie
Level 2
Fase 2: innovatie
Fase 2: innovatie De ontwikkelfase is bedoeld om het ‘proof of concept’ uit de onderzoeksfase verder te testen. Dat gebeurt veelal met basale prototypes op een kleine schaal, bijvoorbeeld in een laboratorium of testomgeving. Bij succes is de volgende stap om de technologie te testen en valideren in een relevante omgeving – een situatie vergelijkbaar met de toekomstige toepassing. Meestal zijn de prototypes in dit stadium al verder gedefinieerd. Zo ontwikkelt zich een prototype dat de werking van de technologie demonstreert.
3
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Fase 3: pilots en demonstratie In deze fase verschuift de nadruk van technische werking naar zaken als productie en certificering. Het systeem zelf is weliswaar operationeel in een pilot of demonstratieproject. Eenmaal in de praktijk zijn verdere finetuning en optimalisatie onvermijdelijk. Dit is ook de fase om de markt kennis te laten maken met de innovatie en de productie voor te bereiden.
4
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Fase 4: gebruiksklaar De pilot- en demonstratiefase helpt om de innovatie technisch en commercieel klaar te maken voor productie en marktintroductie.

Leerdoelen

Het doel in dit project is om groene energie zo efficiënt mogelijk te benutten. Hoe groot is het draagvlak voor slimme apparatuur om groene energie zo direct mogelijk te gebruiken? Welke rol speelt InnovaHub om het energiesysteem in de bebouwde omgeving te flexibiliseren en optimaliseren? Draagt de warmte die vrijkomt bij de omzetting van waterstof wezenlijk bij aan de warmtevraag in de woonwijk? Hoe kan InnovaHub dienen als buffer voor het elektriciteitsnet en het toekomstige waterstofnet?

Media