Persbericht – Greenpoint start bouw waterstof tankstation

Greenpoint Fuels (Van Peperstraten en Van Kessel Olie) heeft een eerste stap gezet voor het realiseren van een waterstof tankstation op het multifuel tankstation in Oude-Tonge op het eiland Goeree-Overflakkee wat vlak bij de N59 ligt. Afgelopen week is de eerste opdracht voor de bouw van het waterstof afleverpunt op het Greenpoint tankstation ondertekend. Medio oktober 2021 zal gestart worden met de bouw. Vanaf juni 2022 kan bij het Greenpoint tankstation net zo snel waterstof worden getankt (op 350 en 700 bar) als benzine.  

Productie waterstof volledig uitstootvrij
Waterstof wordt gezien als belangrijk element om de bestaande energiemix te verduurzamen. Met deze waterstofproductiefaciliteit wordt groene waterstof opgewekt met wind- en zonne-energie wat geproduceerd wordt op het eiland Goeree-Overflakkee en de naast gelegen Bewaarschuur van de Toekomst, die eveneens overtollige zonne-energie en water levert. De geproduceerde waterstof is hierdoor volledig uitstootvrij.

Tubetrailers
Wereldwijd worden er steeds meer tankstations voor waterstof gebouwd, daarom kan er vertrouwd worden op bewezen technologie. In de 2e fase, door integratie van een waterstofhub, kunnen lokale tankstations, chemie en industrie vanaf Greenpoint tankstation Oude-Tonge bevoorraad worden met tubetrailers. Greenpoint heeft inmiddels vijf tankstations in Nederland met een vergunning om een waterstofinstallatie te realiseren. Ook deze tankstations worden vanuit de waterstofhub Oude-Tonge bevoorraad.

Bevoorrading Stad aan ‘t Haringvliet 
De groene waterstofproductie zal door het ontwerp uit te breiden zijn tot 5 megawatt met een potentiële productie van ca. 15 miljoen kg groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.
Oude-Tonge ligt dicht bij de woonkern Stad aan ’t Haringvliet. Als inwoners en ondernemers in Stad aan ’t Haringvliet kiezen voor een collectieve oplossing met groene waterstof dan wordt de overstap gemaakt naar aardgasvrij verwarmen in 2025. Een deel van de woningen kan verwarmd worden met de waterstof die geproduceerd is door het waterstoftankstation te Oude-Tonge.

Realisatie H2GO Project stap dichterbij
De realisatie van het waterstoftankstation Oude-Tonge is de eerste stap in de realisatie van de projecten van het H2GO programma. Het H2GO programma werkt op basis van een duidelijke uitrolstrategie die richting geeft om van het eiland Goeree-Overflakkee een proeftuin voor groene waterstof te maken. Goeree-Overflakkee produceert met zijn windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf nodig heeft. Door hier groene waterstof van te maken ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Dit was ook de basisgedachte in 2017 toen het H2GO programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee en inmiddels vele andere partners. Deze proeftuin zal kennis en kunde opleveren voor Nederland, Europa en de hele wereld.

Tonnie van Peperstraten

Publicatie 7 juni 2021