Het pMIEK

Binnenkort een integraal provinciaal programma voor energie infrastructuur

De provincie Zuid-Holland werkt op dit moment aan de startnotitie voor het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). Samen met netbeheerders, gemeenten en andere stakeholders wordt gewerkt aan een integrale programmering van de energie infrastructuur.

Waterstof zal hierin een belangrijke rol spelen. In het programma wordt ingezet op het realiseren, versnellen en opschalen van bestaande projecten. Het kan hierbij gaan om het toepassen van slimme oplossingen en zo nodig prioriteren van bestaande capaciteit. Het pMIEK richt zich op de integrale behoefte van netcapaciteit voor vraag en aanbod: voor alle sectoren en alle energiedragers.

Meer achtergrondinformatie is beschikbaar via de link: Energiesysteem 2050 (rvo.nl)

Voor meer informatie over het pMiek van Zuid-Holland kan contact opgenomen worden met Gerdien Priester (g.priester@pzh.nl)