Goeree-Overflakkee als proeftuin voor waterstof 

Pilot gebouwde omgeving in nieuwe waterstof routekaart

Onlangs is de Routekaart Waterstof gepubliceerd. Hierin wordt door het Nationaal Programma Waterstof richting gegeven aan de nationale doelstellingen voor waterstofontwikkeling tot 2023 en de periode erna.  

In de routekaart komen ook plannen voor waterstof in de gebouwde omgeving aan bod. Via verschillende pilots en demonstratieprojecten wordt kennis en ervaring opgedaan. Deze kennisontwikkeling richt zich op de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving en de randvoorwaarden van het gebruik. Betrokken partijen werken aan de uitvoering van een strategische onderzoekagenda. Project Stad Aardgasvrij – onderdeel van het H2GO programma- is een van deze nationale waterstof pilot projecten. 

Lees verder