Hoe ziet de toekomstige waterstofinfrastructuur eruit op Goeree-Overflakkee?

Dit is de vraag die aanleiding is geweest voor een stageonderzoek van Dirk Boerhout, MSc student Geographical Information Management & Applications (GIMA) in opdracht van Geodata Consultancy Sweco.

In dit onderzoek worden verschillende tracés op het eiland onderzocht, alsook een verbinding met het Haven Industrieel Complex. Ook is gekeken naar twee verschillende soorten pijpleiding met de daaraan verbonden kostenprofielen. Ook geeft het onderzoek antwoord op de vraag hoe groot het waterstof potentieel aan vraag en aanbod zou kunnen zijn. Dit zijn belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om vervolgstappen te kunnen zetten in de realisatie van gebruik en productie van groene waterstof op het eiland Goeree-Overflakkee.

Bekijk hier de onderbouwende presentatie – Nederlandse versie

Bekijk hier de onderbouwende presentatie – Engelse versie

Publicatiedatum 1 maart 2022