Afscheid van H2GO Projectleider – Fred Verwoerd

Sinds eind november 2020 was Fred Verwoerd voor de periode van een jaar aangesteld als projectleider H2GO. Fred was vanuit Sweco gedetacheerd bij de provincie Zuid-Holland.  Helaas zit het jaar er alweer op. In deze periode heeft Fred vanuit zijn rijke ervaring met andere waterstofprojecten in Nederland meegewerkt aan diverse onderdelen van het H2GO programma. Zo heeft hij o.a. in deze periode meegewerkt aan het projectplan van het project Scheepvaart, meegedacht met de plannen voor het Landbouw project en het project Stad Aardgasvrij. Samen met Dirk Boerhout heeft hij in de afgelopen maanden ook veel betekend in onze zoektocht naar het model voor geschikte infrastructuur en ook meegewerkt aan het SMART maken van onze projecten. Fred zal nog wel in het eerste kwartaal ondersteuning verlenen bij het tot stand komen en de presentatie van de studie naar waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee.

Langs deze weg willen wij Fred heel erg bedanken voor zijn uitstekende inzet en willen wij hem veel succes toewensen bij alle andere waterstof projecten!

Publicatie op 21-12-2021