Volop potentie voor de rol van waterstof bij waterschappen

In samenwerking met Waterschap Hollandse Delta heeft H2GO op 9 mei een kennisbijeenkomst georganiseerd. Het centrale thema van de bijeenkomst was: de rol van waterstof bij de waterschappen. Met daarbij aandacht voor de kansen en uitdagingen die waterstof biedt voor waterschappen in de energietransitie. Hoewel er voor de toepassing van waterstof op veel gebieden nog veel moet worden geleerd, zijn er al meerdere toepassingsmogelijkheden bekend die een rol gaan spelen in de energietransitie van het waterschap.

Een concreet voorbeeld met potentie zijn de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Met de verbinding van warmte, grondstof en energiestromen kan het waterschap als energiehub functioneren en zo een bredere rol spelen in de algehele energietransitie. In Nederland zijn er ongeveer 70 rwzi’s die beschikken over de juiste randvoorwaarden die het interessant maken om waterstof in te zetten. Het inzetten van waterstofproductie heeft meerdere functies maar levert o.a. een flinke reductie op in energieverbruik van het waterschap zelf. Hiernaast kan de geproduceerde waterstof worden ingezet voor verschillende doeleinden, ook voor gebruik buiten het waterschap.

Inmiddels wordt er in Nederland gewerkt aan pilots waar waterstof wordt ingezet bij de rwzi’s. Het waterschap Drents Overijsselse Delta bood inzicht in de geleerde lessen van de pilot in Hessenpoort. Waaruit succesfactoren voor een pilot duidelijk zijn geworden. Een belangrijke factor is om het kip-ei probleem te doorbreken en vanaf het begin afspraken te maken over de gehele keten: van aanbod van elektriciteit, productie van waterstof tot aan levering. Het toepassen van de geleerde lessen kan waterschappen straks helpen om op schaal een rol te spelen in het energielandschap van de toekomst.