Waterschappen als energie hubs

Een van de ontwikkelingen die we binnen H2GO verkennen is de toepassing van waterstof bij waterschappen. 

Waterstof kan namelijk op verschillende manieren bijdragen aan verduurzaming van de bedrijfsprocessen bij water-schappen, maar ook zorgen voor minder netcongestie in de omgeving. Zo kan onderhoudsmaterieel zoals tractoren of (off-grid) noodpompen worden aangedreven op waterstof. Ook kan de vrijkomende zuurstof van het elektrolyseproces worden ingezet bij het waterzuiveringsproces van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op deze manier wordt er op deze locaties niet alleen waterstof geproduceerd maar ook energie bespaard. Bijkomend voordeel is dat deze zuiveringsterreinen formeel een industriefunctie hebben, wat productie en opslag van waterstof makkelijker maakt. 

Er wordt in Nederland al getest met deze toepassing. Zo doen het Waterschap Drents Overijsselse Delta en kenniscentrum STOWA onderzoek naar het gebruik van waterstof en zuurstof op de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle: “Bij elke kg waterstof die wordt geproduceerd bij de elektrolyse van water komt acht kg zuivere zuurstof (PO) vrij. Dit is een restproduct voor de waterstofproducent, maar een waardevol product voor het waterschap. 

De geproduceerde zuurstof die onder druk vrijkomt, kan rechtstreeks worden gebruikt voor de beluchting van de actief-slibtanks. Ook kan de restwarmte worden gebruikt voor het duurzaam opwarmen van een slibgisting of gebouwen in de directe omgeving van de rwzi.’’

Lees meer over de recente resultaten van de pilot