Even voorstellen

NIEUW PROGRAMMATEAM VOOR H2GO

Sinds juli is er een nieuw programmateam a.i. gestart: Arnoud van Waes en Boris Berkhout. Met een frisse blik zijn we de afgelopen maanden gestart en zijn de eerste stappen inmiddels gezet om richting geven aan twee hoofdoelstellingen:

  • Het toewerken naar het sluiten van de waterstofketen in Goeree-Overflakkee
  • Het faciliteren van kruisbestuiving tussen projecten in het programma en met waterstofontwikkelingen op regionaal en nationaal niveau.

We kijken uit naar een goede samenwerking met alle betrokken partners in de komende periode!