Aansluiting van waterstofproductie op de waterstofbackbone

Op Goeree-Overflakkee zijn er meerdere partijen die concrete plannen hebben om groene waterstof te produceren. Mochten alle waterstofproductieplannen doorgang vinden, dan is alleen lokale waterstof opslag op Goeree-Overflakkee niet voldoende. Dit is een van de redenen dat H2GO met belanghebbenden is gestart om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om waterstofproductie te verbinden met waterstofbackbone van Gasunie.

De aansluiting op de waterstofbackbone is van belang voor zowel publieke als private partijen. Een aansluiting op het nationale waterstofnetwerk zorgt o.a. voor meer flexibiliteit en extra opslagmogelijkheid van waterstof. Daarnaast wordt het afzetgebied van enkel Goeree-Overflakkee uitgebreid naar het haven industrieel complex in Rotterdam. Dit levert een belangrijk voordeel op voor de publieke- en de private business case.

In de aankomende maanden wordt er met energiebedrijven, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Goeree-Overflakkee, netbeheerders en andere belanghebbenden verder vormgegeven aan het concretiseren van de aanpak. Met als uitgangspunt dat er hierna stappen kunnen worden gezet om de verbinding met de nationale waterstofnetwerk mogelijk te maken.