Studie naar waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee

In de afgelopen maanden heeft stagiair Dirk Boerhout namens Sweco binnen het PTO project een studie uitgevoerd.

Onderzoek naar lokale waterstofinfrastructuur
Dirk heeft onder andere onderzocht naar de inpassing van een lokale waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee en een verbinding met de geplande waterstof backbone van Gasunie. Verschillende leidingentracés zijn in kaart gebracht. Dit heeft een eerste visualisatie opgeleverd van een mogelijke waterstofinfrastructuur op en om het eiland. De verwachte vraag en aanbod van groene waterstof zal vervolgens worden uitgekristalliseerd. Op basis hiervan kan een realistische waterstof infrastructuur doorberekend worden, wat netbeheerders kunnen gebruiken om te onderzoeken of de bestaande gasinfrastructuur op het eiland hergebruikt kan worden voor waterstoftransport.

Eindrapportage
In januari presenteert Dirk zijn eindrapportage waarin de uitgewerkte scenario’s staan beschreven en waar wordt ingegaan op relevante beleidsvisies op nationaal en regionaal niveau. Hiermee levert Dirk Boerhout een waardevolle bijdrage aan het overkoepelende Productie, Transport en Opslag project van het H2GO programma.

Publicatie op 21-12-2021