Eén van de grootste waterstofpilots in de gebouwde omgeving

In het kader van waterstofpilots in de gebouwde omgeving organiseerde RVO op 24 november 2022 een kennis- en netwerkbijeenkomst. Meerdere pilotprogramma’s presenteerden hier over de ervaring en lessen die tot nu toe zijn opgedaan met waterstof, waaronder de pilot op Goeree-Overflakkee: Stad Aardgasvrij. Projectleider Richard van As-Jacobsson en Albert van der Molen (Stedin) gingen in op de aanpak en belangrijkste uitdagingen van Stad Aardgasvrij. Hieruit bleek dat deze pilot op dit moment de grootste omvang heeft. 

Tot 2030 wordt er intensief getest wat de (on)mogelijkheden zijn van waterstof in de gebouwde omgeving, om op die manier te onderzoeken of waterstof een geschikte keuze is voor de overstap naar een klimaat neutrale gebouwde omgeving. Verschillende pilotprojecten – waaronder het project Stad Aardgasvrij binnen H2GO – gaan hier de komende jaren helderheid over bieden. Hiervoor wordt getest met verschillende type woningen (o.a. monumentale panden, jaren 70 woningen en nieuwbouw). De lessen zijn van grote waarde voor verdere opschaling van waterstof.  

Lees meer op stadaardgasvrij.nl

Kennis- en netwerkbijeenkomst
in de Geertekerk in Utrecht.