RELEASE en het H2GO Programma

Het H2GO programma is sinds juli 2021 aangesloten bij RELEASE voor onderzoek naar Omkeerbare Grootschalige Energieopslag. Dit betreft een landelijke samenwerking tussen zeven universiteiten, vier hogescholen, 28 overheden, onderzoeksinstituten en industriële partners en ruim 40 onderzoekers. RELEASE heeft ruim € 10 miljoen financiering ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wat is RELEASE?
RELEASE is eerste in zijn soort op dit gebied. Het streeft naar multidisciplinaire wetenschappelijke doorbraken om de systeemkosten van grootschalige energieopslagtechnologieën te verlagen. Het betreft een  project voor zes jaar met het plan om een innovatie-ecosysteem te creëren dat blijft gedijen, zelfs nadat het RELEASE-project in 2026 is afgelopen.

De gouden driehoek en impact
Vijf interdisciplinaire onderzoekslijnen van RELEASE zijn geworteld in de gouden driehoek: kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Ook testen en demonstreren in fieldlabs vallen binnen deze driehoek. Deze structuur maakt het mogelijk om de wetenschappelijke inzichten van de onderzoekslijnen in de industrie en de samenleving te benutten. Daarnaast kan hiermee een economische en maatschappelijke impact op de lange termijn worden bereikt voor zowel 2030 als 2050.

Wat betekent RELEASE voor het H2GO Programma?
Het H2GO programma is een proeftuin op het eiland Goeree-Overflakkee  en binnen ons programma is niet echt sprake van grootschalige energieopslag. Toch zijn er heel veel aanknopingspunten tussen het onderzoek en de ontwikkelingen van ons programma.
Veel problemen die je op grote schaal tegenkomt, zijn ook op microschaal zichtbaar. Juist op microschaal zijn deze problemen misschien wel beter zichtbaar en oplosbaar te maken dan op grote schaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan balanceren van het grid. Ook dezelfde wet- en regelgeving belemmeren ontwikkelingen op grote en kleine schaal. Deze leerervaringen op het eiland Goeree-Overflakkee kunnen vertalen naar de grote wereld.

Daarnaast is een aantal problematieken hetzelfde. Een belangrijk thema in dit onderzoek is: draagvlak en draagkracht. Eén van de PhD’s onderzoekt bijvoorbeeld: de transitie van koolstof naar hernieuwbare energie moet rechtvaardig zijn, waardoor een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia ontstaat.

PhD Nynke van Uffelen denkt mee over het ethisch verantwoord ontwerpen van een energieopslagsysteem. Ze combineert dit met de notie van normatieve onzekerheid. Dit sluit mooi aan bij de uitdagingen van het H2GO programma.

(Gepubliceerd op 9 september 2021)