De (on)mogelijkheden van waterstof bij netcongestie

Met H2GO, het waterstofprogramma op Goeree-Overflakkee, is er op 11 oktober aandacht besteed aan dit thema. We hebben gereflecteerd op de rol van waterstof in het energiesysteem en de functie van waterstof om netcongestie te verminderen. Met sprekers van TNO, TwynstraGudde, Stedin en Hylife Innovations die gedurende bijeenkomst verschillende interessante perspectieven hebben gedeeld.

Een transitie naar een nieuw systeem kan nooit zonder wrijving. Het oude energiesysteem loopt op veel plekken tegen zijn grenzen aan, een goed voorbeeld is de landelijke netcongestie problematiek. Dit is een serieus knelpunt voor de verduurzaming van Nederland, maar ook daarbuiten.

Om de stap te maken naar een duurzaam energiesysteem is naar verwachting een elektriciteitssysteem nodig dat bestand is tegen een factor 4(NetNL, 2022) aan transportcapaciteit voor elektriciteit. Onderdeel van de oplossing is het anders sturen van ons huidige en toekomstige net, waardoor het net efficiënter kan worden benut (o.a. met Groeps-TO’s). Daarnaast is het belangrijk dat er flexibiliteit wordt ingebouwd in ons energiesysteem. Waterstof is hier een van de oplossingen voor. De flexibiliteit is nodig, omdat de productie van duurzame energie niet constant is, doordat het afhankelijk is van het weer en de seizoenen.

Een paar conclusies van de middag:
– In sommige gevallen kan waterstof een oplossing zijn voor het inbouwen meer flexibiliteit op ons elektriciteitsnet.
– Waterstof kan fungeren als een plaatselijke oplossing voor netcongestie, maar alleen als er wordt voldaan aan specifieke condities.
– Een belangrijke: de nabijheid van een waterstofleidingennetwerk, waarop eenvoudig kan worden aangesloten is vaak randvoorwaardelijk voor een sluitende business case.