Waarom moeten we van het aardgas af?

Na de ontdekking van aardgas in Nederland zijn de meeste huishoudens in Nederland aangesloten op aardgas. Onder andere door klimaatverandering en de aardbevingen in Groningen wil de Nederlandse overheid overstappen naar alternatieve, duurzamere bronnen van energie. In 2050 stopt heel Nederland met aardgas. Dat is mogelijk omdat technische ontwikkelingen goede alternatieven bieden.