Waarom stappen we over op waterstof op Goeree-Overflakkee?

Goeree-Overflakkee produceert een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Bovendien is het eiland een aanlandingspunt voor grote windmolenparken in de directe (en verdere) omgeving. Kortom: er is veel groene stroom beschikbaar die zich uitstekend leent voor de productie van ‘groene’ waterstof, waar deze energie in wordt opgeslagen.