Zijn andere duurzame alternatieven dan niet toereikend?

Onze energiebehoefte is zo groot, dat kunnen we in een toekomst zonder aardgas niet alleen invullen met elektrificatie en warmte. Aanvullend zijn meer alternatieven nodig, zoals energiedragers die ook andere eigenschappen hebben, want zo ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden. Waterstof (H2) is een energiedrager die je kunt opslaan en inzetten voor toepassingen waar elektriciteit tekortschiet. Ook laat waterstof zich tegen relatief lagere kosten vervoeren over grote afstanden.