Energiepark Oude-Tonge

lees verder

Lokaal groene energiedragers produceren: Energie Park Oude-Tonge

Lokaal groene energiedragers produceren: Energie Park Oude-Tonge

Bedrijvenpark Oostflakkee wordt getransformeerd tot een energiepark voor de productie van groene waterstof en andere groene energiedragers zoals groen gas en ammoniak. Het park heeft straks voldoende capaciteit om Stad aan ’t Haringvliet, tankstation Greenpoint en nabijgelegen glastuinbouwbedrijven in hun energievraag te voorzien.

Dit sleutelproject is aanvankelijk gericht op de realisatie van een fabriek voor zowel groene waterstof als groene ammoniak (26 MW). Zodra de vraag naar groene waterstof en aanverwante producten stijgt, kan de productie opgeschaald worden tot maximaal 120 MW. Naar verwachting kan de fabriek ongeveer een kwart van de totale waterstofvraag van het eiland leveren bij volledige omschakeling op waterstof en elektriciteit.

Doelstelling

De ontwikkeling van een energiepark voor de lokale productie van groene energiedragers waarvan de capaciteit schaalbaar is tot maximaal 120 MW.

Voortgang

Swipe door de tijdlijn en zie welke stappen er gezet zijn.

1
Level 1
Fase 1: onderzoek
Level 1
Fase 1: onderzoek
Fase 1: onderzoek Deze fase bestaat uit drie levels, stuk voor stuk gericht op onderzoek. Om te beginnen is er een bepaalde technologie of innovatie in beeld. Ook zijn er aannames over de werkingsprincipes, de business case en de haalbaarheid. Om deze aannames te valideren is uitgebreid vooronderzoek nodig. Op basis van dit onderzoek is de nauwkeurige formulering van het technologisch concept en het toepassingsgebied mogelijk. Vervolgens leiden de eerste testen tot een ‘proof of concept’.
2
Level 2
Fase 2: innovatie
Level 2
Fase 2: innovatie
Fase 2: innovatie De ontwikkelfase is bedoeld om het ‘proof of concept’ uit de onderzoeksfase verder te testen. Dat gebeurt veelal met basale prototypes op een kleine schaal, bijvoorbeeld in een laboratorium of testomgeving. Bij succes is de volgende stap om de technologie te testen en valideren in een relevante omgeving – een situatie vergelijkbaar met de toekomstige toepassing. Meestal zijn de prototypes in dit stadium al verder gedefinieerd. Zo ontwikkelt zich een prototype dat de werking van de technologie demonstreert.
3
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Fase 3: pilots en demonstratie In deze fase verschuift de nadruk van technische werking naar zaken als productie en certificering. Het systeem zelf is weliswaar operationeel in een pilot of demonstratieproject. Eenmaal in de praktijk zijn verdere finetuning en optimalisatie onvermijdelijk. Dit is ook de fase om de markt kennis te laten maken met de innovatie en de productie voor te bereiden.
4
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Fase 4: gebruiksklaar De pilot- en demonstratiefase helpt om de innovatie technisch en commercieel klaar te maken voor productie en marktintroductie.

Leerdoelen

Energie Park Oude-Tonge is een integraal project waarbij de volledige keten van productie, tot opslag en afname wordt uitgewerkt in één of meerdere businesscases. Wat zijn de afzetmogelijkheden voor waterstof en groene ammoniak? Maar ook: kan de bestaande productie-eenheid voor groen gas op het energiepark profiteren van de komst van een waterstoffabriek en andersom? En kan de restwarmte die vrijkomt bij waterstofproductie glastuinbouwers helpen hun bedrijven aardgasvrij te maken?