Smaakmakers - Han Fennema

smaakmaker

“Stad aan ‘t Haringvliet kan met waterstof de uitstoot van CO2 flink verminderen. Wij dragen daar graag aan bij door onze kennis van opslag en transport te delen.”

Han Fennema

Gasunie

Han Fennema is CEO van Gasunie. Crossing borders in energy.