Hydrogen Windfarm Van Pallandt

lees verder

Productie van groene waterstof geïntegreerd in de windturbine

Wat hebben een windturbine en waterstof met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht niet zo veel, maar er gebeurt veel. Er wordt onderzoek gedaan naar de integratie van groene waterstofproductie in een windturbine. Door een elektrolyser direct in de windturbine te integreren, kan groene waterstof efficiënter en goedkoper worden geproduceerd. Daarnaast is deze technologische ontwikkeling ook gericht op een betrouwbare productie. In dit H2GO-project wordt onderzocht of het mogelijk is om bestaande gewone windturbines van Eneco’s Van Pallandtpolderwindpark om te bouwen naar waterstofwindturbines.

Eerst wordt onderzocht of het haalbaar is om de windturbines om te bouwen tot waterstofwindturbines met behulp van elektrolysers. In dit project is geen sprake van een volledig geïntegreerde waterstofturbine, maar van een hybride versie. Een elektrolyser (of meerdere) kan worden aangesloten op de windturbines en op het elektriciteitsnet. Naast waterstofproductie voor de gebouwde omgeving wordt onderzocht of er via bestaande waterstofinfrastructuur in het havengebied verbinding kan worden gemaakt met andere (groot)waterstofverbruikers.

Wie zijn de initiatiefnemers?

 

Doelstelling

Groene waterstof produceren met windturbines die gekoppeld zijn aan een elektrolyser. Deze groene waterstof wordt geleverd aan andere H2GO-projecten en ook aan industriële partijen. Voor deze innovatie is de aanleg van een waterstofinfrastructuur op het eiland Goeree-Overflakkee nodig.

Voortgang

Swipe door de tijdlijn en zie welke stappen er gezet zijn.

1
Level 1
Fase 1: onderzoek
Level 1
Fase 1: onderzoek
Fase 1: onderzoek Deze fase bestaat uit drie levels, stuk voor stuk gericht op onderzoek. Om te beginnen is er een bepaalde technologie of innovatie in beeld. Ook zijn er aannames over de werkingsprincipes, de business case en de haalbaarheid. Om deze aannames te valideren is uitgebreid vooronderzoek nodig. Op basis van dit onderzoek is de nauwkeurige formulering van het technologisch concept en het toepassingsgebied mogelijk. Vervolgens leiden de eerste testen tot een ‘proof of concept’.
2
Level 2
Fase 2: innovatie
Level 2
Fase 2: innovatie
Fase 2: innovatie De ontwikkelfase is bedoeld om het ‘proof of concept’ uit de onderzoeksfase verder te testen. Dat gebeurt veelal met basale prototypes op een kleine schaal, bijvoorbeeld in een laboratorium of testomgeving. Bij succes is de volgende stap om de technologie te testen en valideren in een relevante omgeving – een situatie vergelijkbaar met de toekomstige toepassing. Meestal zijn de prototypes in dit stadium al verder gedefinieerd. Zo ontwikkelt zich een prototype dat de werking van de technologie demonstreert.
3
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Fase 3: pilots en demonstratie In deze fase verschuift de nadruk van technische werking naar zaken als productie en certificering. Het systeem zelf is weliswaar operationeel in een pilot of demonstratieproject. Eenmaal in de praktijk zijn verdere finetuning en optimalisatie onvermijdelijk. Dit is ook de fase om de markt kennis te laten maken met de innovatie en de productie voor te bereiden.
4
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Fase 4: gebruiksklaar De pilot- en demonstratiefase helpt om de innovatie technisch en commercieel klaar te maken voor productie en marktintroductie.

Leerdoelen

Dit project demonstreert de mogelijkheid om een ​​windturbine en een elektrolyser succesvol te integreren. Door deze integratie kunnen naar verwachting veel componenten worden weggelaten, waardoor de productie van waterstof goedkoper en efficiënter wordt. Daarnaast wordt er geleerd hoe op het eiland Goeree-Overflakkee op een robuuste, veilige en betrouwbare manier groene waterstof wordt geproduceerd.

Leveringszekerheid is van groot belang. Dit vraagt ​​om een ​​goede waterstofinfrastructuur. Een van de doelen van het H2GO-programma is het verbinden van projecten via geschikte waterstofinfrastructuur. Dit project biedt de mogelijkheid om de benodigde infrastructuur aan te leggen en er kunnen lessen worden geleerd over de mogelijkheid om bij te dragen aan de vergroening van de bestaande grijze waterstof.

Media