Onderwijs

lees verder

De technici van morgen opleiden

Met de ontwikkeling van een waterstofeconomie groeit ook de vraag naar technici. Goeree-Overflakkee kan een belangrijke rol vervullen bij het opleiden van waterstoftechnici. Door bijvoorbeeld opleidingen en stageplekken aan te bieden of de organisatie van onderwijs in afstemming met een expertisecentrum.

Dit project sluit naadloos aan bij de realisatie van de Beroepscampus in Middelharnis en de strategie van Smart Water. Ondernemers, onderwijs en overheden formuleerden in Smart Water een visie op de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee tot 2050. Het opleiden van nieuwe technici is een belangrijke voorwaarde voor deze strategie. Daarom wordt de Beroepscampus in Middelharnis straks dé plek voor hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs gericht op de waterstofeconomie.

Projectpartners in willekeurige volgorde zijn:

Doelstelling

Diverse partijen werken samen om lesmateriaal te ontwikkelen en stageplekken te organiseren. Een belangrijk actiepunt is het starten van een mbo-opleiding met daarin een keuzedeel Waterstof. Doel is om alle waterstofkennis straks over te dragen op leerlingen van alle niveaus op de Beroepscampus van Goeree-Overflakkee.

 

 

Voortgang

Swipe door de tijdlijn en zie welke stappen er gezet zijn.

1
Level 1
Fase 1: onderzoek
Level 1
Fase 1: onderzoek
Fase 1: onderzoek Deze fase bestaat uit drie levels, stuk voor stuk gericht op onderzoek. Om te beginnen is er een bepaalde technologie of innovatie in beeld. Ook zijn er aannames over de werkingsprincipes, de business case en de haalbaarheid. Om deze aannames te valideren is uitgebreid vooronderzoek nodig. Op basis van dit onderzoek is de nauwkeurige formulering van het technologisch concept en het toepassingsgebied mogelijk. Vervolgens leiden de eerste testen tot een ‘proof of concept’.
2
Level 2
Fase 2: innovatie
Level 2
Fase 2: innovatie
Fase 2: innovatie De ontwikkelfase is bedoeld om het ‘proof of concept’ uit de onderzoeksfase verder te testen. Dat gebeurt veelal met basale prototypes op een kleine schaal, bijvoorbeeld in een laboratorium of testomgeving. Bij succes is de volgende stap om de technologie te testen en valideren in een relevante omgeving – een situatie vergelijkbaar met de toekomstige toepassing. Meestal zijn de prototypes in dit stadium al verder gedefinieerd. Zo ontwikkelt zich een prototype dat de werking van de technologie demonstreert.
3
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Level 3
Fase 3: pilots en demonstratie
Fase 3: pilots en demonstratie In deze fase verschuift de nadruk van technische werking naar zaken als productie en certificering. Het systeem zelf is weliswaar operationeel in een pilot of demonstratieproject. Eenmaal in de praktijk zijn verdere finetuning en optimalisatie onvermijdelijk. Dit is ook de fase om de markt kennis te laten maken met de innovatie en de productie voor te bereiden.
4
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Level 4
Fase 4: gebruiksklaar
Fase 4: gebruiksklaar De pilot- en demonstratiefase helpt om de innovatie technisch en commercieel klaar te maken voor productie en marktintroductie.

Leerdoelen

Het opleiden van waterstoftechnici is een belangrijk thema. Want voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie zal een grote behoefte zijn aan technici met tenminste een mbo-opleiding. Hier kan Goeree-Overflakkee het verschil maken, omdat nergens anders in Nederland de waterstofeconomie zo veelzijdig in de praktijk wordt gebracht. Daarom draait dit project om de realisatie van kwalitatief (praktijk)onderwijs op het eiland zelf.

Media